Gotländska skolan i övre skiktet

I Lärarfurbundets senaste skolranking tappar den gotländska skolan flera placeringar, men är trots allt i det övre skiktet jämfört med övrige kommuner. Stefan Nypelius skriver om sånt som är positivt och sånt vi behöver vara uppmärksamma på.

Det finns mycket positivt att utläsa i Lärarförbundets skolrankning i år trots att Gotland tappar 21 placeringar, från plats 39 till plats 60. Vi ska inte vara nöjda med plats 60 - och vi är medvetna om utmaningarna inom skolan - men det betyder trots allt att den gotländska skolan fortfarande är i den bästa fjärdedelen bland Sveriges 290 kommuner.

Extra glädjande med årets undersökning är att det framgår att vi fortsatt har bra lärartäthet (plats 48) och många barn inom förskolan (plats 22). Dessa är sedan länge två starka delar i den gotländska skolan och dessutom området ”resurser till undervisning” där vi klättrar 14 placeringar - från 69 till 55. Efter ett mycket jobbigt år med pandemin, som varit påfrestande för hela landets skolor, elever, lärare och personal är det även glädjande att andelen långtidssjuka lärare minskar på Gotland.

Att vi tappar placeringar när det gäller lärarlöner är oroväckande och något vi behöver vara mer uppmärksamma på. De senaste åren har vi avsatt ökade medel för att höja lärarlönerna, men det är tydligt att mer behöver göras. Samtidigt är Gotland attraktivt att flytta till. Vilket även gäller yrkeskategorier inom skola. Dessvärre påverkar den rådande bostadsmarknaden att inte fler flyttar till Gotland för att jobba inom den gotländska skolan. Därför positivt att nu se att flera stora bostadsprojekt är i startgroparna, inte minst när det gäller välbehövliga lägenheter över hela ön.

Ett utropstecken i årets skolranking handlar om andelen som fullföljer gymnasiet där vi tappar från plats 132 förra året till plats 225. Mycket oroväckande och fler än jag har utryckt förvåning över detta, och det kräver en noggrann analys framöver för att ta reda på anledningarna. Många elever hade en jobbig tid under pandemin med långa perioder digital distansundervisningar, men samtidigt var situationen likartad för alla landets kommuner.


Region Gotland växlar nu upp arbete för att minska antalet barn som har hög och problematisk frånvaro. I samverkan med föräldrarna handlar det om att göra tidiga insatser samt att se och uppmärksamma varje enskild elev.

Jag har stark tilltro till all personals fortsatta bra arbete och höga nivå i den gotländska skolan.

Stefan Nypelius (C) ordförande barn- och utbildningsnämnden.