Vi satsar på den gotländska skolan

De tidigare besparingarna inom skolan märks fortfarande, men under den här mandatperioden har Centerpartiet och Alliansen tillfört mycket pengar som kan användas direkt till kvalitetsförbättringar, skriver Stefan Nypelius, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Förra måndagen var det fullmäktige där vi antog nästa års budget. Det går bra för Gotland med låg arbetslöshet och ökande inflyttning. Förra året passerade vi 60 tusen innevånare och i höst har vi passerat 61 tusen! Det gör att våra egna skatteintäkter ökar! Därför kunde vi utöka budgeten med över en kvarts miljard i en framåtsyftande och modig strategisk plan.

Till skolan fortsätter vi utöka budgetramen. Till nästa år tillför vi 40 miljoner vilket gör att under vår mandatperiod så har vi tillfört totalt 147 miljoner. Det är en utökning med 13 procent samtidigt som antalet barn i förskole- och grundskoleålder ökat med 1,5 procent.
Föregående mandatperiod så ökade den ekonomiska ramen endast med 3 procent samtidigt som barnantalet ökade med nära 7 procent. Så med andra ord – vi sparar inte på skolan. De kraftiga besparingar som gjorts tidigare mandatperiod känner vi ännu sviterna av. De medel vi hittills tillfört har kunnat användas för kvalitetsförbättringar i och med att ökningen av barn varit lägre än budgetutökningen.

För någon vecka sedan kom Sveriges Kommuner och Regioners sammanställning över skolresultaten i landet. Region Gotland går framåt och är i den bästa fjärdelen bland Sveriges 290 kommuner, när det gäller resultaten i behörighet till gymnasieprogram samt meritvärden för årskurs 9 vårterminen 2021. Tyvärr ser vi fortsatt stor spridning mellan pojkar och flickor.

Ännu någon vecka tidigare kom Lärarförbundets skolrankning. Den gotländska skolan placerar sig fortfarande i den bästa kvartilen. Extra glädjande med årets undersökning är att vi fortsatt har bra lärartäthet och många barn inom förskolan. De är sedan länge två starka delar i den gotländska skolan och tillsammans med området ”resurser till undervisning” där vi klättrar. Efter ett mycket jobbigt år med pandemin, som varit påfrestande för alla landets skolor, elever, lärare och personal är det glädjande resultat. En stor eloge till alla medarbetare inom skolan på Gotland som på olika sätt bidrar till de fina resultaten.

Jag känner mig trygg att med allt det positiva arbete som görs och som är på gång kommer den gotländska skolan fortsätta sin positiva utveckling.

Stefan Nypelius (C)