Långsiktiga satsningar på god omsorg

Målsättningen för Centerpartiet är tydlig. Vård och omsorg ska hålla hög nivå i hela landet och Centerpartiet ska arbeta aktivt för att höja statusen för de som arbetar inom omsorgen och kvaliteten för vårdtagarna. Detta beslutades om under Centerpartiets partistämma i september.

Vi vill skapa fler och bättre möjligheter för utbildning inom omsorg och omvårdnad, för att våra äldre ska vara trygga i att de möter personal som har kompetens och är utbildade i sina roller. Målet är att samtliga som jobbar inom omvårdnad i svensk äldreomsorg har som lägst undersköterskeutbildning inom år 2030.
Även den fasta omsorgskontakten i hemtjänsten bör från och med 2026 minst ha undersköterskekompetens. Samtidigt behövs det inom hemtjänsten utrymme för de som saknar undersköterskeutbildning i och med varierande roller och arbetsuppgifter.
Idag upplever många äldre otrygghet på grund av att de ständigt möter nya människor från hemtjänsten. Centerpartiet vill arbeta för ett långsiktigt mål för ökad kontinuitet i hemtjänsten, med maximalt tio medarbetare per hemtjänsttagare

Parallellt med detta vill vi förbättra anhörigvården, de som vårdar sina närstående i hemmet. Vi anser att anhörigvårdare ska få bättre stöd genom en strategi om konkreta insatser för ett mer jämställt och jämlikt anhörigstöd – lika oavsett vart man bor i Sverige. Det behövs en långsiktig överenskommelse mellan staten och SKR (sveriges kommuner och regioner) för att förverkliga en strategi för hela landet.

Andra viktiga beslut för en bättre omsorg handlar om att utvidga RUT-avdraget med fler tjänster som enbart personer över en viss ålder har rätt till. Samt att ta fram en ersättningsmodell för att kompensera vistelsekommunen för utökade kostnader för hemtjänst, vilket är välbehövligt för kommuner med stor andel säsongs-/deltidsboenden.

Detta är kortfattat vad vi vill göra för en bättre och mer jämlik omsorg för både stad och landsbygd.

Centerpartiets grupp i socialnämnden