Satsningar för landsbygden

Det går bra för Gotland. Befolkningen ökar och arbetslösheten är fortsatt mycket låg, vilket betyder ökade skatteintäkter till vår välfärd – vård, skola och omsorg. De extra regionala satsningar som Centerpartiet är med och beslutar om öppnar för ytterligare utveckling och tillväxt över hela Gotland.

Under regionstyrelsens senaste sammanträde beslutades om stödåtgärder omfattande 31 miljoner kronor till bland annat näringslivet och kultur- och fritidssektorn som återstartsstöd efter en tuff period med pandemin. Störst andel pengar, 6,9 miljoner, går till landsbygdsutveckling för att bland annat förstärka platsutveckling och attraktionskraft i våra serviceorter.
Vi tillför även 3 miljoner kronor årligen till bättre underhåll av enskilda vägar, för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Övriga landsbygdsatsningar värda att nämna är 2 miljoner till Gotland Grönt Centrum samt åtskilliga miljoner i utökade stöd till öns föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, pensionärsföreningar och andra föreningar som bidrar till hela öns utveckling.

För landsbygdens fortsatta utveckling ska ett regionalt serviceprogram vara klart till våren 2022. Syftet med detta är att bidra till att landsbygden har fortsatt god tillgång till kommersiell service, närhet till bränsle och drivmedel, apotek och postservice med mera. Sammantaget avgörande faktorer för en livskraftig landsbygd.

Översiktsplanen 2040 är viktig för samhällsplanering, bygg och utveckling framåt och ska på remiss under våren 2022. För oss är det centralt att det framgår att vi har fokus på att lösa bostadsbristen och att bostadsbyggandet ökar över hela ön. Landsbygden är attraktivare än någonsin, det visar inte minst inflyttningen och befolkningsökningen på Gotland.

Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på våra vägar, samt snabba och hållbara kommunikationer med flyg och färja är ytterligare viktiga fokusområden i översiktsplanen. Inte minst är detta avgörande för våra gotländska företag och att vi kan ha fortsatt gott om jobb och låg arbetslöshet.

Centerpartiet på Gotland står för en levande landsbygd och utveckling över hela ön, och jag hoppas att ovanstående satsningar kommer göra stor nytta framåt.

Gott nytt år!

Eva Nypelius (C)