Blått avdrag mot vattenbristen

I en riksdagsmotion vill Centerpartiets Lars Thomsson och Niels Paarup-Petersen att privatpersoner ska ha rätt att dra av pengar för investeringar i vattenbesparande teknik. Genom ett blått avdrag kan fler bli motiverade till att spara vatten.

Akut vattenbrist har blivit ett normaliserat och återkommande fenomen på många håll över hela Sverige. På Gotland har vi numera tankbilar som kör ut vatten till drabbade platser sommartid och vi bygger bräckvattenverk för att säkra tillgången till rent dricksvatten. Men det är inte bara Gotland som drabbas av vattenbrist. Från Vellinge i söder till Haparanda i norr hade man i augusti månad antingen bevattningsförbud eller krav på begräsningar av vattenanvändning.

Alla kan hjälpa till att motverka vattenbristen. Enkla saker som att stänga av kranen när vi borstar tänderna, diskar eller tvålar in oss i duschen kan ha stora effekter om fler bestämmer sig för att göra det samtidigt. Att starta tvätt- och diskmaskinen sent på kvällen för att sprida ut vattenförbrukningen över dygnet är en annan sak. Men åtgärderna för att stödja medborgarna att ändra sin vattenkonsumtion lyser med sin frånvaro. Vi behöver ett teknologiskifte där vattenbesparande teknologier får ett brett genomslag i hela samhället.

Idag ges stöd till olika former för energibesparande insatser - men kostnader för vattenbesparande insatser måste bära sig själva. Med tanke på de stora samhällskonsekvenserna och kostnaderna borde även stöd till vattenbesparande teknologier införas. Något konkret måste göras och vi i Centerpartiet föreslår ett blått avdrag

Om man som privatperson kan dra av kostnader genom ett blått avdrag för inköp av teknik som hjälper till att spara vatten, på samma sätt som vi kan dra av kostnader för inköp av teknik för att spara eller skapa energi, skulle vattenförbrukningen snabbare kunna minskas. Allt från snålspolande kranar och munstycken till vattensnåla disk- och tvättmaskiner, recirkulerande duschar och tankar för lagring av regnvatten är exempel på relativt enkla lösningar som många skulle kunna skaffa med hjälp av ett blått avdrag. Mer användning av sådan teknologi skulle vara till fördel för hela samhället.

I vår gemensamma riksdagsmotion om Ett Blått Avdrag vill vi att riksdagen ställer sig bakom det som anförs om att avdraget skulle kunna skapa ekonomiska incitament för medborgarna att investera i vattenbaserade teknologier för att minska vattenförbrukningen.

Lars Thomsson (C) riksdagsledamot Gotland
Niels Paarup-Petersen (C) riksdagsledamot Malmö