Åtgärdspaket för Grön omställning

Det är utsläppen som ska jagas – inte bilisterna! Sverige är ett avlångt land, därför är det viktigt att vi också underlättar för människor som behöver bilen i sin vardag, och gör det billigare att välja miljövänliga alternativ. Dessa, och flera andra faktorer, ligger som grund till Centerpartiets åtgärdspaket för en grön omställning.

Centerpartiets förslag för grön omställning:

  • Sänk skatten på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten: 2,7 miljarder kronor 2022
  • Stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel
  • Reformera reseavdraget med ökat landsbygdsfokus: 3,3 miljarder kronor
  • Ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige: 600 miljoner kronor
  • Fördubblad dieselnedsättning för jordbruket: 800 miljoner kronor
  • Total offentligfinansiell effekt: 7,4 miljarder kronor


Läs mer om varje förslag:

Sänk skatten på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten

Skatten på biodrivmedel som blandas in i bensin eller diesel är idag lika hög som det fossila. Det är inte rimligt. Centerpartiet vill istället se till att vi beskattar de skadliga fossila utsläppen, inte användningen av förnybar energi.

En slopad skatt stoppas dock idag av EU:s regler kring energiskatter. Att slopa skatten på förnybara drivmedel som blandas in i bensin och diesel skulle motsvara en sänkt kostnad på 1,10 kronor per liter diesel, och ungefär en tredjedel så mycket på bensinen.

Nu finns äntligen ett utkast till nya direktiv inom EU, med möjlighet till sänkt energiskatt för biodrivmedel som blandas in i bensin och diesel, från och med 2023. Centerpartiet kommer dock att föreslå redan i vår vårändringsbudget att skatten på det förnybara drivmedlet ska sänkas.

Stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel

Biodrivmedel som är rena och höginblandade är idag befriade från koldioxid- och energiskatt, inklusive för år 2022, enligt EU:s reglverk. Det är viktigt eftersom de annars i regel är dyrare än sina fossila motsvarigheter.

Vi vill att regeringen omgående förbereder sin ansökan till EU för fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel bortom 2022. Annars skulle man dra undan mattan för fossilfria drivmedel.

Reformera reseavdraget med ett ökat landsbygdsfokus

Människor på landsbygden är ofta beroende av bilen för att få ihop vardagen, därför slår kostnadsökningar extra hårt mot dem. Vi måste snabbare fasa ut de fossila bränslena, samtidigt som vi ser till att landsbygdsbor inte bär en orimligt stor del av kostnaden.

Regeringen har nyligen presenterat ett förslag på reformerat reseavdrag, men ändringarna går i fel riktning för landsbygden. Därför föreslår Centerpartiet flera förändringar, för att reseavdraget ska ge en kraftfull kompensation för de höga bränslepriserna för boende på våra lands- och glesbygder.

Vi vill att den övre avståndsgränsen höjs från regeringens förslag om 8 mil till 15 mil, och att ersättningen per kilometer ökar från utredningens förslag på 50 öre till 70 öre. Jämfört med regeringens förslag kan en person få så mycket som 26 000 kronor mer per person och år.

Ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige

En viktig del i att sänka bränslepriset samtidigt som vi förbättrar klimatet och skapar jobb på landsbygden är att öka den svenska produktionen av biodrivmedel. Genom mer produktion i Sverige gör vi oss också mindre beroende av import av fossila drivmedel.

Förra året var bara 12 procent av biodrivmedet som användes i Sverige baserade på svenska råvaror. Centerpartiet vill snabba på utvecklingen, så att Sverige blir nettoexportör av hållbara biodrivmedel. Därför föreslår vi en höjning av Industriklivet med 600 miljoner kronor årligen under 2023–2026, för att öka biodrivmedelsproduktionen i landet.

Fördubblad dieselnedsättning för jordbruket

I samband med Centerpartiets nödmiljard för jordbruket behöver utbetalningarna ske snabbt. Ett effektivt sätt är att öka återbetalningen på diesel, eftersom bränslekostnaden står för en betydande utgift för jordbruket.

För användning av drivmedel i arbetsfordon såsom traktorer går det att ansöka om återbetalning av skatten på diesel, genom ett undantag från EU:s statsstödsregler. Återbetalningen är idag 1,93 kronor per liter, vilken Centerpartiet nu vill fördubbla. Vi föreslår att nedsättningen ökar till 4 kr per liter.

På längre sikt vill Centerpartiet hellre se en skatteväxling, där nedsättningen av diesel växlas till ett lika stort jordbruksavdrag som baseras på jordbruksinkomsten.