Krisstöd till lantbruken nu!

Centerpartiet kräver ett nytt krispaket på totalt 2,1 miljarder till svenskt lantbruk. Kraftfulla stödinsatser behövs för att möta de drastiskt stigande kostnaderna för Sveriges bönder och lantbrukare, som blivit ännu högre efter Rysslands invasion av Ukraina.

Läget för Sveriges bönder är akut!

Konsekvenserna av de ökande kostnaderna för drivmedel, gödsel, foder, el och insatsvaror är allvarliga för svenskt lantbruk. Sedan Putins invasion av Ukraina har läget blivit akut.

Lantbruksföretag, elintensiva växthusföretag och företag som är beroende av långa transporter har drabbats oerhört hårt. Dieselpriserna och elpriserna ökar. Gödselpriserna har mångdubblats på kort tid när ryska producenter fallit bort. På liknande sätt har priserna på spannmål stigit dramatiskt eftersom både Ryssland och Ukraina är stora producenter. Prisökningarna på spannmål påverkar även lantbrukare som använder det som foder till sina djur. Mjölkproducenter och uppfödare av nötkreatur är väldigt utsatta just nu.

Centerpartiet har de senaste månaderna drivit igenom miljardsatsningar till jord- och lantbruket i riksdagen, och ser nu ett tydligt behov av ytterligare insatser.

C vill se nytt krispaket på 2,1 miljarder!

Genom ett utskottsinitiativ kräver nu Centerpartiet nya stödinsatser på 2,1 miljarder till lantbruket, utöver det som redan avsatts.

*Ett extra stöd på 1,5 miljarder kronor till företag inom svensk animalieproduktion. Även växthusföretag och lantbruk som bedriver sitt företag på helt förnybara biodrivmedel och därmed inte omfattas av någon återbetalning av dieselskatt bör få ta del av stödet.

*Återbetalningen av dieselskatt för jord- och skogsbruket bör utökas ytterligare, till det maxbelopp som EU-rätten tillåter, fram till 30 juni 2023.

*Dessutom bör återbetalningen av dieselskatten gälla retroaktivt från 1 januari 2022, istället för att den ska börja gälla först 1 juli 2022.

*Det nationella stödet till jordbruket – även kallat Norrlandsstödet, på drygt 410 miljoner per år – bör tillfälligt utökas med 100 miljoner kronor för 2022. Syftet med stödet är att upprätthålla produktionsnivåerna i jordbruket i norra Sverige.