Viktiga stöd till gröna näringarna

Det är viktigare än någonsin att vi nu stödjer de gröna näringarna och våra livsmedelsproducenter även på regional nivå, skriver Fredrik Gradelius.

Sveriges och Gotlands lantbrukare har det mycket ansträngande med kraftigt ökade kostnader. Därtill har vi numera allmän oro på världsmarknaden i och med Rysslands anfall mot Ukraina.
Under regionstyrelsens senaste sammanträde beslutades enhälligt om ett lokalt stödpaket till öns lantbrukare. Stödet omfattar 1,5 miljoner kronor till LRF Gotland för förstärkt rådgivning samt kris- och omsorgshantering. Även beslut om att miljö- och byggnämnden slopar kostnaden för miljötillsyn av lantbruksföretag under hela året, motsvarande ett belopp på 2 miljoner kronor.
Därtill att Region Gotland ökar mängden lokalproducerade livsmedel inom regionens mat och livsmedelsservice, inom gällande avtal. En årligen återkommande Gotlandsvecka kommer att genomföras i regionens måltidsverksamhet.

De gröna näringarna är en av Gotlands viktigaste basnäringar och är ett utvalt styrkeområde inom regionen. Lantbrukets konkurrenskraft och självförsörjningsgraden av livsmedel behöver öka i hela landet. Det är avgörande att vi gör vad vi kan för att stödja och stötta i dessa tider.
Centerpartiet på riksnivå har varit pådrivande för stödet om 1 miljard kronor till svenska bönder, som en första åtgärd för att lindra situationen med stigande priser på bland annat drivmedel och el.
Ett välkommet stöd, men det krävs mer långsiktiga lösningar för att värna om våra gröna näringar.

Fredrik Gradelius (C)