C kräver krisstöd för jordbruket

Lantbruket har drabbats oerhört hårt av drastiskt stigande kostnader, sedan starten av kriget i Ukraina. Centerpartiet vill ha ett nytt krispaket på 2,1 miljarder, utöver det första nödpaketet på 1 miljard kronor, för att rädda svensk matproduktion.

De redan kraftigt stigande priserna för lantbruket har blivit ännu högre sedan Putins invasion av Ukraina. Läget är nu akut. Samtidigt befinner sig Sverige i en säkerhetspolitisk situation där vi måste kunna fortsätta producera svensk mat och inhemska varor, om vi ska klara självförsörjningsmålen och stärka totalförsvaret. Om vi inte agerar nu finns en allvarlig risk att många lantbruk tvingas lägga ner, inte minst gäller det djurproduktionen. Varningssignalerna är övertydliga från Gotland och övriga landet.

Konsekvenserna av de ökande kostnaderna för drivmedel, gödsel, foder, el och insatsvaror är allvarliga. Gödselpriserna har mångdubblats på kort tid när ryska producenter fallit bort. På liknande sätt har priserna på spannmål stigit dramatiskt eftersom både Ryssland och Ukraina är stora producenter.

I grund och botten handlar det om att förhindra en svensk matproduktionskris. Motståndskraften i hela samhället måste byggas redan nu, och livsmedelsförsörjningen är en avgörande nyckel för Sveriges totalförsvar.

Centerpartiets förslag till krispaket till lantbruket omfattar fyra delar.

  • Ett extra stöd på 1,5 miljarder kronor till företag inom svensk animalieproduktion. Även växthusföretag och lantbruk som bedriver sitt företag på helt förnybara biodrivmedel och därmed inte omfattas av någon återbetalning av dieselskatt bör få ta del av stödet.
  • Återbetalning av dieselskatt för jord- och skogsbruket bör utökas ytterligare, till det maxbelopp som EU-rätten tillåter, fram till 30 juni 2023.
  • Återbetalningen av dieselskatten skall gälla retroaktivt redan från 1 januari 2022, istället för att den ska börja gälla först 1 juli 2022.
  • Det nationella stödet till jordbruket – även kallat Norrlandsstödet, på drygt 410 miljoner per år – bör tillfälligt utökas med 100 miljoner kronor för 2022.

Nu hoppas vi innerligt att övriga partier stödjer Centerpartiets förslag till ett andra krispaket till jordbruket. Krisen kräver insatser som ger effekt på gårdsnivå omgående och som är genomförbara i verkligheten. Luftslott räddar inte jordbruket.

Lars Thomsson (C) riksdagsledamot för Gotland

Martin Ådahl (C) ekonomisk-politisk talesperson

Daniel Bäckström (C) landsbygds-politikisk talesperson