jobbar för landsbygd trots motstånd

För många partier arbetar mot landsbygdsutveckling istället för att skapa fler möjligheter. Stefan Nypelius nämner ett par exempel från den senaste veckan i två olika frågor.

Förra veckan hölls konferensen ”92 möjligheter” som ett uttryck för allt det kraftfulla arbete som sker runt om på hela Gotland och som utvecklar vår landsbygd, där vi är många som lever, verkar och bor. En av punkterna under dagen var ett samtal med Annie Lööf, Ulf Kristersson och Anna Charen Sätherberg om landsbygder som leddes av PO Tidholm.
Där förklarade Annie Lööf att Centerpartiet möter de andra partiernas ökande intresse för landsbygder med öppen famn. Tyvärr visar det sig samma dag i riksdagen att intresset för landsbygder innebär mycket olika, som i exemplet gällande strandskydd.

Den numera vanliga alliansen mellan V, SD, M och KD meddelar att dom inte vill gå med på förslaget om lättnader i strandskyddet som Centerpartiet förhandlat fram. Det skulle kunna genomföras redan nu till i sommar. Inte heller vill man gå med på delar i dom förbättringar som finns, utan man avslår hela!
V, SD, M och KD säger alltså nej till att skapa möjligheter att bygga även vid små sjöar och vattendrag där det idag råder 100 meter strandskydd. Det finns exempel på byggplaner i Etelhem, Follingbo, Fole och Lokrume som omfattas av strandskydd. Det krokbenet tycker alltså den oheliga alliansen det är okej att fortsätta lägga på landsbygden.

I riksdagen är det på väg fram ett förslag om förändrad skolpeng. För Centerpartiet är det centralt att skapa förutsättningar för en mångfald av skolhuvudmän och att även små skolor ska kunna bedriva undervisning. Det är inte minst viktigt för en livskraftig landsbygd. Förslaget med sänkt basersättning per barn och elev kan särskilt komma att drabba mindre skolor som redan i dag lever under knappa ekonomiska villkor.
Vi i Centerpartiet på Gotland har träffat flera mindre fristående enheter och de vittnar om hur ökad administration och kontroll drabbar och tynger dem. De har inte möjlighet att ha särskilda resurser att sköta de nya pålagorna som läggs på fristående enheter.
Socialdemokraterna är här på väg att kasta ut barnet med badvattnet. I sin svartmålning av fristående aktörer är de på väg att slå undan benen för de mindre förskolorna på landsbygden. Större utbildningsföretag har möjligheten att ha central organisation och kan hantera ökade krav. Resultatet blir att de mindre enheterna slås ut eller går upp i större enheter som kan växa än mer. Centerpartiet vill istället skapa ett system och modell som kan tillgodose elevernas behov oavsett huvudman.

Stefan Nypelius (C)