Satsningar för hela Gotland

Centerpartiet har på riksnivå drivit på för miljardbelopp till stödåtgärder för lantbruket. Samtidigt pågår budgetarbetet på Gotland och från C och Alliansen är det tydligt att kvalitet i välfärden och fokus på bostadsbyggande är prioriterat, skriver Eva Nypelius

Det är en orolig tid som vi lever i just nu på olika sätt. De stora prisökningarna på insatsvaror som diesel, foder och gödsel slår mycket hårt mot lantbruket och risker minskad produktion. I dagens läge behöver vi istället öka produktionen och Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel, därför är jag glad för att Centerpartiet drivit på för att underlätta i den akuta krisen. Centerpartiet har förhandlat fram stödpaket på totalt 3,2 miljarder kronor med särskilt fokus på ett utökat stöd till animalieproduktionen samt en maximal sänkning av dieselskatten som införs retroaktivt från den 1 januari i år.

Förra veckan presenterades en välkommen miljardsatsning för P18. Utbyggnad av infrastruktur som bland annat ger möjlighet att utöka utbildningsplatserna för värnpliktiga och öka förmågorna på regementet. Det är bra och kommer ge positiva effekter i hela det gotländska samhället.

Det ser ut som att vi får ett bra år för besöksnäringen. Vi har därför utökat regionens insatser och förstärker inför sommaren med mer resurser till städning och renhållning, underhåll av enskilda vägar och skötsel av välbesökta platser runt om på Gotland. Totalt 8 miljoner har vi tillfört i budgeten för att bidra till bra upplevelser på Gotland i sommar för såväl besökare som oss gotlänningar.

Den här veckan har vi inlett årets budgetberedning. Gotland har nu en positiv utveckling på många sätt samtidigt som vi ser utmaningar med att öka befolkningen, men det är ändå positiva tillväxtproblem. Arbetet med bostadsbyggande, kompetensförsörjning och bra kvalitet i välfärden är prioriterade områden. Bra utbildningsmöjligheter och möjligheter till en aktiv fritid är ofta viktiga komponenter när man väljer att flytta till en ny plats. Våra skatteintäkter ökar nu tack vare befolkningsökningen och genom det blir vi fler som bidrar till bra vård, skola och omsorg.

Att vi har bra och god kvalitet i våra särskilda boenden för äldre är en viktig kvalitetsfråga och som vi följer genom Socialnämndens arbete. SON har beslutat om ett uppdrag där förvaltningen skall återkomma i juni med en rapport om hur det systematiska kvalitetsarbetet kan utvecklas och följas upp inom särskilda boenden oavsett upplåtelseform. Att vi har en likvärdig kvalitet på alla boenden är viktigt. Jag blir uppriktigt ledsen när jag hör den retorik som nu används från oppositionen med V och S i spetsen för att återkommunalisera alla boenden och helt motarbeta alla privata alternativ.

Vi behöver en översyn av strandskyddslagstiften det är tydligt och verkar finnas en majoritet som tycker. De senaste exemplen här på Gotland visar inte minst det. Har vi välbesökta stränder så behövs också service där. Det underlättar och ger oftast en trevligare upplevelse för alla.
Nu finns förslag till förändrad lagstiftning på riksdagens bord med förbättringar för landsbygdsutveckling sen kan man alltid önska sig mera, men en bra bit på vägen. Då väljer Moderaterna att gå samman med bland annat Vänsterpartiet för att stoppa det.
Trots att de pratar om att förändring behövs. Varför?

Eva Nypelius (C)