Det behövs lösningar innan löften

Gotland och övriga Sverige står inför stora utmaningar med kompetensbehov inom huvudsakligen välfärden, men även övriga verksamheter och branscher. Vi behöver hitta lösningar för att minska belastningen på färre medarbetare, skriver Andreas Unger (M) och Eva Nypelius (C)

Det finns mycket att göra för att förbättra arbets- och anställningsförhållanden, inte minst inom verksamheter där det blir allt svårare att rekrytera nya medarbetare. Att satsa på regionens medarbetare, vår viktigaste tillgång, är självklart för oss och i Alliansens budgetförslag gör vi det bland annat genom att satsa på kompetensförsörjning och löneutjämning för ökad jämställdhet.

Lika självklart är att vi ska arbeta för konkurrenskraftiga löner på Gotland så vi är attraktiva för de som kan och vill flytta hit.
Men en bild som är allt mer tydlig är att det blir allt svårare att överhuvudtaget hitta människor att anställa, inte minst inom välfärdens kärna – vård, skola och omsorg. Det är en situation som är gemensam för hela landet.

Situationen bekräftas av SKR (Sveriges kommuner och regioner). Inom allt fler kommunala verksamheter och andra branscher finns knappt folk att anställa – samtidigt som befolkningen blir allt äldre och gruppen i arbetsför ålder inte ökar lika mycket som tidigare.
Enligt SKR statistik från 2020 behöver antalet medarbetare inom hälso- och sjukvården öka med 1 procent årligen, motsvarande 1 800 nya anställda per år fram till 2029. Samtidigt beräknas antalet pensionsavgångar inom hälso- och sjukvården uppgå till drygt 4 000 per år under samma period.

Detta är något att begrunda när Socialdemokraterna med flera lovar fler anställda inom välfärden. Varifrån ska alla medarbetare hämtas?

Om det endast handlade om vård- och omsorg så vore det inte så illa, men faktum är att nästan samtliga branscher idag har stora utmaningar med att rekrytera. Byggbranschen- och besöksbranschen är bara två exempel som sedan länge haft svårigheter att hitta kompetens.

Samtidigt som vi är medvetna om framtidens utmaningar visar sifforna från gymnasieantagningen att vård- och omsorgsutbildningarna inte är de mest populära. På barn- och fritid samt hotell- och turism är det bara ett fåtal sökande trots att samtliga som går ut utbildningarna är garanterade jobb.

På Gotland har vi låg arbetslöshet jämfört med rikssnittet och det är något vi ska vara stolta över. Samtidigt har vi inte heller någon stor ”buffert” för omskolning eller vidareutbildning för till exempel jobb inom vård- och omsorg.

Vi behöver hitta gemensamma lösningar på utmaningarna, och det börjar bli bråttom. Ökad teknikutveckling och digitalisering är en väg att gå för minska belastningen på allt färre medarbetare och samtidigt upprätthålla god kvalitet.

Eva Nypelius (C) regionstyrelsens ordförande

Andreas Unger (M) ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden