Fortsatt ansvar för hela Gotland

Just nu får jag frågan hur känns det med P4 Gotlands opinionsundersökning?
Det är klart att det inte känns så roligt. Man vill ju hellre ha uppskattning för det jobb som görs. Vi har tagit ansvar för Gotland och satsat på välfärden genom ordning och reda i ekonomin, men helt klart inte lagt tillräckligt med tid på att berätta om det för gotlänningarna. Pandemin har ju inte heller underlättat för de förändringar vi vill se och vill göra.

Jag är ändå stolt över det vi gjort och att det går bra för Gotland, vi ökar befolkningen, har låg arbetslöshet, bra vård, skola och omsorg men har också växtvärk och behov av fler bostäder.

Känns det inte jobbigt?

Nej, snarare blir vi mer taggade. Vi har haft en turbulent tid i politiken på riksnivå vilket givetvis syns också här lokalt.

Valrörelsen har precis börjat, nu behöver vi nå fram till gotlänningarna med vår politik och värderingar och här behöver vi alla hjälpas åt, kandidater och medlemmar.

Enligt undersökningen är en stor andel än osäkra, och vi vet att en stor del av Centerpartiets väljare bestämmer sig sent. Vi har ett oerhört viktigt jobb att göra fram till valet.
Vi behöver helt klart bli tydligare och berätta mer vad Centerpartiet står för, som bland annat:

Att hela Gotland är viktigt, jobb och bostäder på landsbygd och i stan. Vi behöver prata mer med gotlänningarna och synas mer som Centerpartiet och berätta om våra värderingar och att vi tycker landsbygden är viktigt, därför har vi satsat mer på bland annat vägunderhåll.

Att det är viktigt med närhet till förskola och skola, därför gick vi emot förvaltningens skolförslag och satsar nu på utvecklingsprojekt i Kräklingbo och Stenkyrka, upprustning av skollokaler, nybyggnad i Sanda och samarbete med Universitetet för rekrytering av behörig personal.

Att hela Gotland skall vara tryggt att bo och leva på med en bra grundservice, utveckla busstrafiken på stomlinjerna och komplettera med anropsstyrd trafik.

Att vi har en bra äldreomsorg och vård på Gotland, det visar inte minst de brukarundersökningar som görs - samtidigt som vi hela tiden har högre ambitioner och vill mer samt att vi förenar miljöansvar med tillväxt och utveckling.

Vi har många både nya och gamla kandidater på vår lista till valet i september och nu behöver vi tydligt föra ut Centerfrågorna inför valet i september. Vi värnar om välfärden och vill se till att det finns pengar till vård, skola och omsorg genom att ha ordning på ekonomin och på så sätt klara kommande års stora behov av investeringar i nya Särskilda boenden i Klintehamn och Slite, nya skol- och vårdlokaler, nytt badhus samt nya idrottshallar i Roma och Visby för skolan och folkhälsans skull.

En röst på Centerpartiet den 11 september är en röst för ett tryggt, framtidsinriktat och hållbart Gotland utifrån alla människors lika värde. För Gotlänningarnas bästa!

Eva Nypelius (C)