Stolta över gotländsk äldreomsorg

Det är glädjande att läsa resultaten i Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorgen. Under många år har den gotländska äldreomsorgen fått fina resultat i den årliga undersökningen och så är det även i den senaste som nyligen presenterades, skriver Johan Malmros och Eva Nypelius

97 procent av dem som svarat anser att de får ett bra bemötande inom hemtjänsten. Motsvarande siffra för de som bor i särskilda boenden (SÄBO) är 96 procent. Både dessa siffror är högre jämfört med snittet i riket.

På frågan: Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter – svarar 90 procent av de som har hemtjänst i offentlig regi (regional) att de är ganska eller mycket nöjda. På samma fråga svarar 91 procent av de med enskild (privat) hemtjänst att de är ganska eller mycket nöjda.
Och så här ser ungefär förhållandet i nöjdhet ut om man jämför offentlig eller enskild utförare inom äldreomsorgen på Gotland, inom samtliga frågor i undersökningen. Ibland är brukarna något mer nöjda med den offentliga regin och ibland är det tvärtom.

Socialdemokraterna har under de senaste åren kampanjat mot äldreomsorgen och målat upp svarta moln om hur eländigt det är. Det är beklagligt och framför allt tråkigt för alla medarbetare som jobbar och sliter för att våra äldre ska ha det bra. Dessutom bidrar detta sannolikt till att allt färre vill arbeta inom omsorgen – när vi i stället ska lyfta fram det positiva så att fler vill jobba inom omsorgen.
Socialdemokraternas politik sprider även oro bland våra äldre och deras anhöriga – trots att den gotländska äldreomsorgen får bättre resultat än snittet i övriga landet.

Vi i Centerpartiet är stolta och tacksamma över medarbetarna som arbetar inom omsorgen. Våra äldre förtjänar bästa möjliga hjälp och stöd när de behöver det som mest. Gotländsk äldreomsorg håller god nivå, men vi vill mer och se över kvalitetskrav för en ännu bättre äldreomsorg.

Eva Nypelius (C)

Johan Malmros (C)