Gotländsk sjukvård måste få stöd!

En god hälso- och sjukvård är helt avgörande för Gotlands utveckling och vår välfärd framåt. Samtidigt står gotländsk sjukvård inför förutsättningar och utmaningar som inte är jämförbara med någon annan region i och med vårt ö-läge.

Våra unika förutsättningar med länsgräns bestående av vatten och i jämförelse begränsade transportmöjligheter gör att samverkan med andra sjukhus försvåras och i många fall är helt omöjliga. Trots vårt läge och låga befolkningstal behöver det samtidigt finnas ett fullvärdigt akutsjukhus på Gotland – något som är väldigt kostnadsdrivande. Dessutom har Gotland ett centralt läge i Sveriges försvarsförmåga, där en helt avgörande funktion är fungerande sjukvård sett ur totalför­svarssynpunkt.

Normalt behövs ett underlag på minst 120 000 personer för att bära drift och kostnader för ett komplett akutsjukhus. Ofta är befolkningsunderlaget betydligt större än så, men i Gotlands fall har vi endast strax över 60 000 invånare som ska bära upp motsvarande kostnader – för motsvarande kvalitet. Detta är inte hållbart!
Det betyder en direkt ohållbar ekonomisk situation för Region Gotland, en situation som bara blir värre och värre för varje år i och med att kostnaderna inom svensk hälso- och sjukvård stiger.

För att Gotland ska kunna upprätthålla en jämlik vård enligt sjukvårdslagens portalparagraf måste staten ta ett betydligt större ansvar för vår sjukvård. Jag vill se en ö-faktor med ett särskilt riktat ekonomiskt stöd till gotländsk sjukvård.
Nu är det dags att vi inför en statlig ö-faktor som stärker ekonomin för öns sjukvård.

Lars Thomsson (C) riksdagsledamot för Gotland.