För de gröna och de blå näringarna

Centerpartiet har en lång tradition av att driva politik för jordbrukets, skogsbrukets och livsmedelsproducenternas bästa. Fredrik Gradelius och Malin Åberg skriver om några specifika förslag för Gotland.

Centerpartiet värnar de gröna näringarna och det kustnära fisket som båda är viktiga för en levande landsbygd, ökad självförsörjning, starkare totalförsvar och livskraftigt gotländskt näringsliv.
En av Centerpartiets viktigaste frågor sedan länge är att sänka kostnaderna och minska regelkrånglet för lantbrukarna, för ökad livsmedelsproduktion och för mer närodlade livsmedel. På Gotland vill vi specifikt se mer närodlade livsmedel i regionens kök. Närodlad mat är klimatsmart mat.

Vi vill stärka skogsägarnas rätt att själva ta ansvar för hur deras skog brukas och vårdas. Skogsägare ska få bättre ersättning från staten för skog som pekas ut som skyddsvärd och därigenom inte kan brukas. Slutavverkning som skogsbruksform ska bevaras på Gotland.

Centerpartiet vill främja det kustnära nätfisket och se till att bottentrålningen minskas ytterligare. Sälstammen har ökat kraftigt i Östersjön och sprider bland annat sjukdomar till fisk. För att östersjötorsken och andra fiskarter ska återhämta sig snabbare krävs en hållbar förvaltning av sälstammen

Vi anser att det behövs ett förbud mot vildsvin på Gotland och en bättre förvaltning av rådjursstammen – för ökad trafiksäkerhet och för att värna de gröna näringarna inom skog- och trädgårdsodling. För Gotlands bästa.


Malin Åberg (C)

Fredrik Gradelius (C)