Oviss framtid för svensk energipolitik

Den som har rörligt elpris har under en kortare period sett elpriset sjunka. Nu verkar det vara slut med det. Priserna ökar nu igen, och ligger från och till på över tre kronor. Det slår hårt mot alla – både för den som bor i villa eller för den som har små marginaler och bor i lägenhet.

Det av regeringspartierna utlovade elprisstödet verkar bli en retroaktiv utbetalning, där en stor del går till större bolag med bundna elavtal. Hur det blir framöver vet ingen. Den nationalkonservativa regeringen satsar allt på kärnkraftskortet – ett kort som blir allt svagare i takt med att energibolagens ointresse blir allt tydligare.

Men det var ett svagt kort redan från början. Eventuella nya kärnkraftverk skulle i bästa fall stå klara först om 15 år – om nu någon över huvud taget vill bygga dem. Kärnkraft om 15 år är en klen tröst för hushåll som varje dag kämpar med höga elkostnader.

Redan innan valet stod det tydligt att regeringspartierna inte hade någon lösning på kort och medellång sikt. Detta kvarstår tyvärr. Den typen av satsningar som Centerpartiet ville göra skulle ha gett effekt redan nästa år.

Centerpartiets satsningar handlade om kraftvärme i befintliga anläggningar, energilagring och snabbare processer för redan planerad land- och havsbaserad vindkraft. Havsbaserad vindkraft är den förnybara, rena lösningen som kan möta den tredubbling av elanvändningen vi ser fram till 2050.

Regeringens linje tycks vara att motarbeta den havsbaserade vindkraften, för att istället subventionera kärnkraft som ingen vill bygga.

Vad som hände med de utlovade sänkningarna av bränslepriserna vill man knappt skriva om. Som politiker skäms jag över de grava löftesbrott som regeringen uppvisar. 10 kronors utlovad sänkning blev i slutänden 40 öre. Pengarna som detta kostar går dessutom i huvudsak till att subventionera biltrafik i storstadsområdena. Centerpartiet har i sin budgetmotion ett stöd riktat mot boende på landsbygden med en sänkning på 3 kronor av bränslepriserna.

Centerpartiet vill dessutom återinföra klimatbonusen för el-, hybrid- och gasbilar. Att ta bort detta stöd var huvudlöst av regeringen, och riskerar att orsaka en tvärnit i omställningen till förnybara bränslen för transporter.

Här på Gotland följer vi med intresse S och M-styrets hittills oklara ambitioner för Gotland. Den socialdemokratiska ledarsidan fortsätter att angripa vår största jobbskapare – företagandet, nu senast genom ett generalangrepp på det alldeles utmärkta samarbetet med gymnasieskolan; Ung Företagsamhet som för många har varit startskottet för att våga ta steget att starta eget företag.

Om Socialdemokraterna på Gotland delar den bild av privat företagande som pumpas ut på Gotlands Folkblads ledarsida finns en stor risk för haveri i S och M-samarbetet. Moderaterna förstår trots allt att utan privat företagande och en aktiv politik för att skapa nya företag så försvinner både jobb och skatteintäkter.
Hur långt är M villiga att kompromissa med S i dessa frågor?

Johan Malmros (C)