Nyhet

Öns företag måste få samma förutsättningar som övriga Sverige

Gotlänningar är bland de bästa i Sverige på logistik, men vi har de svåraste förutsättningarna. Centerpartiet på Gotland gör vad vi kan för att påverka regeringen att ta ansvar, både för nuvarande situation med stora prishöjningar och för upphandlingen av trafiken för den kommande 10-årsperioden. Förutom fokus på persontransporterna behövs förutsättningarna för frakt och att gotländska företag får samma möjligheter som övriga Sverige lyftas.

Under torsdagen var riksdagsledamot Ulrika Heie (C), ordförande för trafikutskottet, på besök på ön för att fördjupa sig i Gotlands behov och förutsättningar för en väl fungerande färjetrafik. Rimliga priser, tillsammans med snabba och tillgängliga transporter är avgörande för oss gotlänningar och för att Gotland ska vara fortsatt attraktivt. Våra basnäringar är helt beroende av färjetrafiken och Ulrika fick ta del av vilka förutsättningar som krävs gällande transporter och logistik för att såväl besöksnäring som livsmedelssektorn på Gotland ska vara fortsatt konkurrenskraftig, vilka konsekvenser den senaste tidens prishöjningar får för det gotländska samhället och vad som är viktigt i den kommande upphandlingen.

– För att bygga en livsmedelsberedskap som är anpassad till dagens och framtida förutsättningar, behöver flera myndigheter och aktörer samarbeta och vara delaktiga. Vi ska ju öka livsmedelsproduktionen i Sverige. Det borde gå att göra transporten enklare från Gotland – inte försvåra den. Vart vi än bor i Sverige ska vi få lov att passa in i transportsystemet, säger Eva Nypelius, regionråd (C) i opposition .

Den gotländska livsmedelsindustrin är en stor och viktig del av ön, men också fastlandet – dit 80-85 procent av produktionen från de gröna näringarna exporteras. Gotland spelar en stor roll för den svenska försörjningsberedskapen och färjetransporten är en nyckelspelare i bibehållandet och utvecklingen av det gotländska näringslivet. Gotland och kunderna förlitar sig på kontinuerliga och snabba färjor som kan transportera råvaror till och från ön, men också en fraktkostnad som inte äter upp vinstmarginalen.

– Det tar ju på framtidstron när tillgången till en fungerande infrastruktur och mobilitet försämras! Om det inte görs något åt fraktpriserna kommer Gotland inte längre kunna producera 10 procent av Sveriges potatis och 30 procent av morötterna. Det kan ju även leda till att livsmedelsförädlingen på ön kan komma att flytta sin verksamhet, vilket kan bli upp mot 300 arbetstillfällen som försvinner på grund av dyra fraktkostnader. Vi behöver färjetrafik med rimliga priser och ett skatteutjämningssystem som tar hänsyn till ö-läget, säger Centerpartiets distriktsordförande Johan Malmros.