Nu kan du rösta i den Rådgivande medlemsomröstningen inför EU-valet

Centerpartiet på Gotland är glada att vi har tre medlemmar som kandiderar till Europaparlamentsvalet 2024: Abdulalim Alkatea, Malin Åberg och Lars Thomsson.

Nyttja dina medlemsrättigheter och var med och påverka hur listan till Europaparlamentsvalet ska se ut!

Nästa års val till Europaparlamentet kommer äga rum i EU:s medlemsländer den 6-9 juni. I Sverige kommer valet äga rum söndagen den 9 juni 2024.

Europaparlamentet påverkar många av de frågor där Centerpartiet profilerar sig. Så som mänskliga rättigheter, miljö- och klimatfrågor, energifrågor, regional utveckling och jordbruksfrågor, för att nämna några exempel.

För Centerpartiet är det självklart att vår politik skall hänga ihop, från den enskilda människans roll, via kommun, region och riksdag hela vägen upp till EU nivån.

För att uppnå detta, samt ett bra valresultat i valet till europaparlamentet behöver vi nu din hjälp med att sätta ihop en valsedel med bra kandidater.

På samma sätt som i andra val kommer partiet att fastställa en valsedel med partiets kandidater till europaparlamentet. Nomineringskommittén lägger fram sitt förslag på valsedel. Det är sedan förtroenderådet den 24 november 2023 som fattar det slutgiltiga beslutet om valsedelns utformning.

Du som är medlem i Centerpartiet har nu möjlighet att delta i en rådgivande medlemsomröstning inför att nomineringskommittén lägger fram förslaget till valsedel. Utfallet av den rådgivande medlemsomröstningen kommer vara en viktig vägledning i nomineringskommitténs arbete.

Du kan mellan den 21 augusti till 17 september nyttja din möjlighet som medlem att rösta i
medlemsomröstningen.

Ta chansen att ta vara på dina medlemsförmåner att påverka!

Här röstar du