Gotland
Centerpartiet lokalt

Rädda Östersjön

Stefan och Gabriella

Stefan Nypelius och Gabriella Hammarskjöld

Centerpartiet kommer att driva arbetet med att rädda östersjön på flera olika nivåer-

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. De döda havsbottnarna fortsätter att öka och samtliga delar av Östersjön klassificeras idag som övergödda. HELCOM (Helsingforskonventionen), Naturvårdsverket och WWF menar alla att målen kring att minska övergödningen inte nås vare sig nationellt eller regionalt. Målen kommer inte heller att nås med nuvarande åtgärder. Inget Östersjöland gör i nuläget tillräckligt.

Lär mer här: Rädda Östersjön