Gotland
Centerpartiet lokalt

RSS Flöde

 • 2020-06-23

  Artskyddsförordningen hindrar klimatomställningen
  I en interpellation riktad till miljö- och klimatminister Isabella Lövin ställer Lars Thomsson några raka frågor om hur Gotland ska kunna gå vidare som pilotlän för energi- och klimatomställningen samtidigt som utbyggnaden av vindkraft blockeras av tolkningen av atskyddsförordningen på individnivå.
  Läs mer
 • 2020-06-10

  Efterlängtat besked kräver hänsyn och omtanke
  Lättnaderna i resorna till och från Gotland är ett efterlängtat besked och mycket positivt för de som saknat sina nära och kära så väl som för det gotländska näringslivet. Men vi får inte glömma att Folkhälsomyndighetens rekommendationer fortfarande gäller, i högsta grad.
  Läs mer
 • 2020-06-05

  Miljöpriset 2020 till Roma grus ab
  Idag på världsmiljödagen den 5 juni, har Centerpartiet delat ut årets miljöpris som i år gick till Roma Grus AB. På bilden: (från vänster till höger) Arne Strandänger (C), Fredrik Gradelius (C), Magnus Lindby, Lars Thomsson (C), Emil Höglund
  Läs mer
 • 2020-05-26

  Många vinster med ökad livsmedelsproduktion
  Den rådande krisen har visat stora brister och svagheter i det svenska samhället och i vår civilberedskap. Trots att den svenska ekonomin är hårt ansträngd har vi den här gången lyckats hålla igång importen av livsmedel. Men vad händer om det kommer en ny global kris som hindrar vårt normala flöde av importerat livsmedel?
  Läs mer
 • 2020-05-22

  Bra med breda insatser till våra näringar
  Gotland är speciellt, det känner vi alla till som bor här eller som har sitt hjärta här. Det som ger oss vår särprägel gör det nu extra speciellt även i coronakrisen.
  Läs mer
 • 2020-05-20

  För ett mer hållbart samhälle
  Idag är det mer uppenbart än någonsin att vi behöver fler och starkare företag inom våra gröna näringar. Vi måste fokusera på ett hållbart samhälle framåt.
  Läs mer
 • 2020-05-19

  Bättre kommunikation för ökad öppenhet
  Just nu handlar mycket om hur vi ska hantera effekterna av Corona-pandemin och vilka stödinsatser som behövs för att stödja våra gotländska företag och på så vis rädda jobben på ön. Men vid sidan av allt detta pågår samtidigt en hel del positivt utvecklingsarbete.
  Läs mer
 • 2020-04-28

  Politik för god och nära vård
  Svensk sjukvård behöver långsiktiga hållbara reformer, inte minst med fokus på primärvård och landsbygd, skriver Lars Thomsson och Anders W Jonsson
  Läs mer
 • 2020-03-19

  Tillsammans klarar vi krisen
  I och med Corona-virusets spridning behöver vi alla hjälpas åt och stödja varandra så mycket vi kan. Om vi använder både hjärtat och hjärnan tror jag att vi kommer att reda ut krisen tillsammans. Här är några enkla punkter som jag tycker är bra att ha i åtanke idag och framåt.
  Läs mer
 • 2020-03-17

  Centerlunchen inställd
  Läs mer