Ambitionerna för företagsklimatet måste omsättas i praktiken

Bild

Gotland är ett småföretagarlän och därför är företagsklimatet så viktigt för framtida jobb och utveckling. Vid senaste fullmäktigesammanträdet tog regionen beslut om ytterligare ett program för förbättrat företagsklimat. Programmet är bra men nu måste det också bli verkstad. Öka tillgängligheten via telefon och mejl och öka förståelsen för näringslivets förutsättningar i alla sammanhang. Det är i småföretagen som de nya jobben skapas därför behövs en ny politik som underlättar för jobb och företagande. Både på Gotland och i landet.

Den helhetssyn som behövs för ett bättre företagsklimat behövs också i landsbygdsfrågorna och miljöfrågorna. Den rödgröna regeringen har i år höjt skatten på bensin och diesel samt inför flygskatt från och med april. Båda dessa skattehöjningar drabbar landsbygdsbor och landsbygdsföretagare helt utan någon större miljöeffekt. Det behövs en miljöpolitik som premierar övergång till förnyelsebara bränslen istället för att, som (S) och (MP) nu gör, enbart öka kostnader på avstånd.

Nog blir man fundersam när man ser statens avkastningskrav på sina egna bolag samtidigt som (S) och (MP) gör upp med Vänsterpartiet om vinsttak för privata välfärdsföretag. Ett vinsttak som enligt olika undersökningar kan leda till att en majoritet av alla privata förskolor/skolor och omsorgsföretag kan tvingas lägga ned. Hur ska kommunerna då klara av att ge service till alla som behöver äldreboende och förskola? Nästan vart femte barn går i dag i en fristående förskola. Varför vill de rödgröna försvåra för de familjerna att välja den förskola de vill? Det borde istället vara tydliga krav på kvalitet i verksamheten som diskuteras!

Roligt att Gotlands regemente – P18 är tillbaka. Synd att inte försvarsberedningen, riksdagen och den S-ledda regeringen lyssnade på de gotländska protesterna innan nedläggningen 2005. Mycket infrastruktur och kunskap har gått förlorad under dessa år. Det är dock glädjande att de flesta partier nu är eniga om satsningarna för att bygga upp försvaret igen på Gotland. Hittade ett brev från augusti 2004 där vi i Gotlands Centerpartidistrikt tillskrev försvarsberedningen för att understryka vikten av att P18 då skulle få vara kvar. Vi känner igen argumenten ”P18 är en bra utbildningsplattform både för nationella och internationella uppdrag och har mycket goda möjligheter att utvecklas och också öka utbildningsverksamheten med befintlig infrastruktur. Övningsmöjligheterna är utmärkta med närhet till övningsområden och möjlighet att samöva på, kring och ovan Gotland. Gotlands läge mitt i Östersjön ….”

Sjöfartsverket måste nu klara ut bemanningsproblemen så att vi har en startklar räddningshelikopter på Gotland. Igen!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.