Filip Reinhags överdrifter

Eva Nypelius med Lars Thomsson i bakgrunden

Man kan undra vilken agenda Filip Reinhag (S) har när han i lördagens Folkblad kommer med egna tolkningar och överdrifter om Centerpartiet. Nej, vi i Centerpartiet har aldrig meddelat att någon ny handel inte är välkommen till Gotland. Tvärtom så är ju handeln en växande bransch på Gotland och betydelsefull för tillväxten och inte minst för besöksnäringen. Nog för att det är valår men ändå måste debatten vara nyanserad och framförallt inte medvetet klistra på andra partier åsikter som görs på Folkbladets ledarsida.

Det som i veckan diskuterats är utvecklingen på fastigheten Sotaren. En enig Byggnadsnämnd med såväl socialdemokrater, miljöpartister, vänstern, moderater och centerpartister, beslöt i december att gå ut med detaljplanen på samråd. Byggnadsnämnden var då enig om att säga nej till ändring av befintligt industriområde till handel på den tomt som ligger mellan Stenhuggaren och Linds växthus. Samråd betyder att synpunkter från olika berörda kan tillföras ärendet. Nämnden var politiskt enig men nu i dagarna har olika företrädare för bland annat S och M varit ute i diskussionen och sagt att ”handeln inte kan styras”. Lars Thomsson har försvarat byggnadsnämndens beslut. Nästa steg är att Byggnadsnämnden skall ta ställning till de synpunkter som kommit in och omarbeta planen inför nästa steg i den demokratiska process som det är att ta fram en ny detaljplan.

Personligen tror jag att vi måste ha en helhetssyn och analysera konsekvenserna av olika enskilda beslut. Är en fördubbling av handeln på Stenhuggaren det bästa? Hur ger vi både handel och industrin möjligheter att utvecklas? Vilka andra industriområden kan planläggas? Problemet är komplext och vi i politiken skall inte styra handeln men däremot har vi ansvaret att planera hur marken skall användas. Centerpartiet tar ställning i detta enskilda ärende när det är dax för nästa beslut om detaljplanen. Den handelsstrategi som föreslagits är jag dock mycket tveksam till. Gotland har haft en sådan och den blev nästan inaktuell innan den fastställdes. Handeln utvecklas och förändras hela tiden och det är svårt att ta höjd för det i styrdokument. Däremot ser jag precis som Byggnadsnämnden att vi har en utmaning i en levande stadskärna. Här behövs krafttag liksom det behövs krafttag för att stimulera utveckling och tillväxt med bra möjligheter till såväl handel som industriområden.

Eva Nypelius (C)

Distriktsordförande

2018-03-19

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.