Gotland
Centerpartiet lokalt

Karl-Allan Nordblom skjuter boom!

Eva N med armarna i kors

Eva Nypelius

Ibland så förstår man att någon inte förstått. Karl-Allan Nordblom kritiserar Centerpartiet i en insändare och påstår att vi inte står upp för Gotlands intressen kring Tofta skjutfält. Hans påstående är helt obegripliga, vad menar han? Han deltog ju till och med på Regionstyrelsens möte. Obegripligt.

Ja, Centerpartiet är positiva till försvarets återetablering på Tofta. Samtidigt så för vi också gotlänningarnas talan i det samrådsyttrande som vi reserverade oss för när Regionstyrelsens majoritet avslog ansökan. Försvaret söker tillstånd för utökad verksamhet på övningsfältet. Centerpartiet har en lång rad med synpunkter för att minimera påverkan på det civila samhället runt övningsfältet. Det är nu Miljöprövningsdelegationens ansvar att avväga det nationella intresset mot det lokala intresset. Helt enligt gängse principer i en tillståndsprocess.  Det behövs en bra dialog med Försvaret för att påverkan på omkringliggande samhälle skall bli så liten som möjligt.

Vartvill Karl-Allan Nordblom komma med sin osakliga kritik? Vill han inte alls att vi skall ha försvaret på ön, är det så enkelt? Helt klar skjuter han kraftigt boom med sin kritik mot Centerpartiet! 

Eva Nypelius (C)

Oppositionsråd