Gotland
Centerpartiet lokalt

Mycket centerpolitik i det minst dåliga alternativet

Centerpartiet har efter valet jobbat för att hålla ihop alliansen med blocköverskridande samarbete samtidigt som vi står fast i våra grundläggande värderingar. För Centerpartiet har tre saker varit styrande. Att landet får en stark regering. Att ytterpartierna SD och V skall hållas utanför inflyttande och att det genomförs omfattande liberala reformer som löser de utmaningar som landet står inför.

Eva Nypelius ler på en närbild

Efter fyra månader av försök till regeringsbildande finns två möjliga alternativ för att undvika extra val. En M/KD-regering med stöd av Sverigedemokraterna eller en S/Mp-regering som släpps fram genom budgetsamarbete med C och L. Det har inte varit ett lätt val men Centerpartiet på Gotland har valt att stödja en regering utan stöd av Sverigedemokraterna med överenskommelse om mycket Centerpolitik och liberala reformer.

Regeringsförslaget är alltså långt från vår önskelösning men det bästa i det här parlamentariska läget. Med rådande valmatematik är det enda tänkbara starka regeringsalternativet. Det är värt att se tillbaka på valet 2014 då alla fyra Allianspartier släppte fram Stefan Löfven genom att trycka gult i statsministeromröstningen. Skillnaden nu är att C/L ställer omfattande krav på det politiska innehållet för att trycka gult i omröstningen.

Överenskommelsen innehåller 73 punkter på 11 områden. Reformer som är tidsatta när de skall genomföras. Uppföljning kommer att ske årligen och gäller budgetår för budgetår. Vill S/MP få igenom kommande budgetar måste de fullfölja överenskommelsen.

Vi är stolta att Centerpartiet tar ansvar och fått igenom mycket bra politik för Sverige och Gotland. Överenskommelsen innehåller bl a bättre villkor för företag och fler jobb, sänkta arbetsgivaravgifter och RUT-avdraget tredubblas. Arbetskraftsinvandring värnas. ”Pensionärsskatten” tas bort, skattesänkning på arbete och företag och grön skatteväxling. Krav på obligatorisk inblandning av förnyelsebart bränsle i flyget och miljöstyrande start- och landningsavgifter. Investeringar i laddinfrastruktur och i biogasproduktion samt förenkla för privatpersoner att investera i förnyelsebar energi.

Den enskildes valfrihet är central i välfärden och frågan om vinstförbud begravs. Det skall vara lika villkor för privata och offentliga skolor och vårdgivare. Ny kömiljard och en primärvårdsreform med rätt till fast läkarkontakt införs. Psykiatrin och elevhälsan stärks, LSS återställs och huvudmannaskapet utreds.

Den privata äganderätten i skogen stärks och ett kraftfullt bondepaket genomförs för att stärka konkurrenskraften i jordbruket. Underlätta för bostadsbyggande på landsbygden via ändrade avskrivningsregler.

Centerpartiets roll i riksdagen kommer att vara ett liberalt oppositionsparti med blåslampa på regeringen för att lösa de verkliga samhällsproblemen och stå upp för medmänsklighet, jämställdhet och tolerans. Lokalt jobbar vi vidare med Alliansen för ett attraktivt Gotland.