Gotland
Centerpartiet lokalt

Ordning och reda i ekonomin

Problemet vi har är att Regionens kostym har växt och kostnadsutvecklingen är för hög. Nämnderna måste hålla sin budget och kostnadsutvecklingen måste bromsas för att vi skall klara att trygga välfärden framåt. Det behövs ett nytt ledarskap i regionen.

Almedalen är en stor demokrati vecka och en mötesplats för vanligt folk! Fler och fler företag och enskilda upptäcker att Almedalen är en fortbildningsvecka. Många tar semester för att vara här just då och kunna delta på alla kostnadsfria seminarier. Ändå ifrågasätts det från debattörer och partier just nu. Ibland undrar jag om vi är på samma Almedalsvecka! Partierna borde istället verkligen måna om denna demokratiska plats där alla kan delta i samtal och seminarier. Bjud in till egna seminarier och delta aktivt i veckan detta valår!

Jag är glad över det positiva gensvar vi fått på att jobba med dubbel markanvisning för att också få igång bostadsbyggande på landsbygden. Hemse och Klintehamn var först ut nu gäller att regionen jobbar vidare med att få fram detaljplanelagd mark i övriga orter på landsbygden så att vi får en tillväxt och utveckling över hela ön!

Viktigast just nu för att förbättra företagsklimatet är att minska kötiden för bygglov, det är en broms för utvecklingen idag.

Region Gotlands bokslut för 2017 debatterades på fullmäktige. Det visar att regionen har mycket bra verksamhet både i egen regi och genom privata utförare men det visar också på problem. Ekonomiskt ser vi tydligt att vi är på toppen av högkonjunkturen. Skatteintäkterna tillsammans med bidrag har ökat med hela 5 procent. Det är rekordhögt och bidrar tillsammans med stora markförsäljningar till ett positivt resultat för regionen. Tyvärr så har nämnderna fortsatt minus mot budget.

När vi i budgetberedningen nu jobbar med planeringen framåt är prognoserna inte lika ljusa. Högkonjunkturen planar ut och skatteintäkterna ökar inte i samma takt utan går tillbaka till mer normala nivåer runt 3 procents ökning.

Problemet vi då har är att Regionens kostym har växt och kostnadsutvecklingen är för hög. Nämnderna måste hålla sin budget och kostnadsutvecklingen måste bromsas för att vi skall klara att trygga välfärden framåt. Det behövs ett nytt ledarskap i regionen.

Vi får inte nu luras att tro att allt är frid och fröjd för det är det verkligen inte. Idag samlas budgetberedningen igen. Efter de första månaderna i år pekar nämnderna på ett underskott på 38 miljoner. Samt att Tekniska nämnden flaggar för ett ev. underskott på 15 miljoner plus ökade kostnader som nu blivit kända för gamla tippar. Ekonomin är en utmaning framåt liksom kompetensförsörjning och att Region Gotland skall vara en attraktiv arbetsgivare, med god löneutveckling, bra arbetsmiljö och stöd till chefer och ledare.

Vårt Ö-läge innebär ökade kostnader inom framförallt sjukvården. Vi jobbar nu aktivt mot den utredning som ser över kostnadsutjämningssystemet och har också tydligt stöd från SKL att Gotland behöver en lösning som tar hänsyn till vår speciella situation. Roligt att majoriteten uppskattar det jobb och den erfarenhet jag har i de frågorna och speciellt också lyfte det i fullmäktige.

Njut nu av vårsolen och härlig sparris – det gör jag!