Politik för hela Gotland!

Bild

Vilket samhälle vill du leva i? Vilka värderingar tycker du är viktiga? För mig och för Centerpartiet är allas lika rätt och värde centralt. 

Vi tror på den enskilde människans förmåga att själv kunna bestämma vad som är bäst för de själva och deras familj. Jämställdhet och likvärdiga förutsättningar är viktigt mellan människor, verksamheter men också geografiskt. För att hela Gotland skall vara attraktivt för såväl boende, företagare som besökare krävs en medvetenhet om att det ser olika ut och att tillåta att det ser olika ut i samband med olika beslut. En liten skola kan ha minst lika bra kvalitet och skolresultat som en stor skola. Men det behövs kanske att man organiserar utbildningen på ett annat sätt än i stora skolor. Den flexibiliteten måste tillåtas!

Många gotlänningar har till exempel valt att ha sina barn i en privat förskola. Vi har många kooperativa och privata förskolor runt om på Gotland som nu hotas av den rödgröna Regeringens förslag om vinstbegränsning. I förslaget som nu ligger hos Riksdagen finns inga undantag även om rödgröna företrädare ger sken av det. Det kommer att starkt påverka valmöjligheter för barn, föräldrar och medarbetare. Varför litar inte de rödgröna partierna på att vi människor vet bäst vad som passar utan allt skall likställas och passa in i ett storskaligt fyrkantigt system, styrt ovanifrån. Så vill vi inte ha det.

En övervägande majoritet av svenska folket tycker att valfriheten är viktig. För mig är valfriheten och kvaliteten i verksamheterna det vi bör diskutera. Mats Linder på Gotlands Allehandas moderata ledarsida kritiserar mig för att jag i den pågående serviceutredningen är kritisk till att man lagt in en brasklapp om kvalitet när det gäller skolornas geografiska spridning. Ja, det är jag därför att för mig är kvaliteten i bibliotek, äldreboenden lika viktig som i skolan. Varför då bara i skolan? Det borde väl vara en självklarhet för alla verksamheter att jobba med bra kvalitet? Det är klart att Mats Linder hugger på detta eftersom vi vet att (M) på Gotland lagt förslag om färre skolor på Gotlands landsbygd. Där står vi långt från varandra om hur vi politiskt ser på hela Gotland och möjligheterna för HELA Gotland att kunna utvecklas med likvärdig service, boende och jobbmöjligheter. Alla, oavsett var man bor och verkar skall ges möjlighet att bidra till visionen om att; Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Vi i Centerpartiet står upp för hela Gotland med levande landsbygd och stad, vi står upp för valfrihet och kvalitet. Vi behöver en politik som ser helheten, som förenar människor och stad och land och bidrar till hopp och framtidstro!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.