Gotland
Centerpartiet lokalt

Tankar efter Almedalsveckan

Almedalsveckan är över och politiken går nu in i ett lugnare sommartempo. Samtidigt har samtalen under Almedalsveckan gjort det tydligt att Gotland har mycket att jobba med framöver. Genom vårt unika Ö-läge får vi ofta kämpa hårt för att få samma möjligheter som övriga landet.

Almedalsveckan

Veckan är unik som demokratisk mötesplats med dess öppenhet och tillgänglighet. Små och stora organisationer, politiken, företag och ”vanligt folk” möts och samtalar på seminarier och runt om på stan. Vi skall vara rädda om detta fantastiska evenemang! Behovet av regler eller till och med lagstiftning som utestänger antidemokratiska och våldsbejakande organisationer är tydligt. Polisen tycker att de klarat att hantera situationen men tyvärr var vi många som kände obehag över att NMR tågade runt på våra gator.

Jag läser att Meit Fohlin (S) tycker att partierna skall engagera sig mera och ta större ansvar genom egna aktiviteter. Jag håller med henne och jag hoppas hon börjar med sitt eget parti genom fler seminarier och framförallt ser till att partiledaren är på plats nästa år. Vi i Centerpartiet arrangerade drygt 40-talet olika seminarier och aktiviteter och hade klart flest deltagare under Annie Lööfs engagerade tal. Det resulterade bland annat i att Centerpartiet var det mest synliga partiet i sociala medier.

Elkabeln

Gotland har förutsättningar att producera mer förnyelsebar energi och bidra till energiomställningen. Vi kan också visa vägen och bli föregångare för ett helt förnyelsebart energisystem så som regeringen gett Enegimyndigheten i uppdrag att utreda. Vi är redan idag självförsörjande på el under delar av året. Men, då krävs tredje elkabeln! Beslutet att avbryta planeringen är helt oacceptabelt. Kabeln behövs för fler investeringar och satsningar på miljövänlig energi men också en förutsättning för trygg och säker elförsörjning inte minst ur beredskapssynpunkt.

Infrastruktur

Infrastruktur är en annan aktuell fråga. Staten tar nu fram en ny plan för investeringar. Gotland får då ca 18 miljoner om året till förbättringar av vägar, cykelvägar och trafiksäkerhet. Det räcker som alla förstår inte långt. Vi har ju ingen järnväg här utan är helt beroende av bra vägar för transporter av gods såväl som personer. Nu under sommarmånaderna är trycket särskilt hårt på våra vägar - bredda väg 148 och bygg en bro till Fårö!

Regering fortsätter sin skattjakt på såväl resenärer som avstånd. Flygskatt utan miljöeffekt och nu senast har de tagit fram förslaget om skatt på avstånd igen. Båda dessa skatter kommer drabba Gotland hårt eftersom vi är beroende av lastbilstransporter för frakt av varor samt flyget för att snabbt ta oss till och från ön. Stoppa skatten på avstånd!

Dessutom vill nu infrastrukturministern Anna Johansson (S) titta på statliga färjor i Gotlandstrafiken igen. Kan tyckas lovvärt för att öka konkurrensen i kommande upphandling men jag har svårt att se att staten skulle investera och satsa på nya färjor så som behövs för en bra och modern trafiken.

Trevlig sommar!

Eva Nypelius, Distriktsordförande Centerpartiet Gotland