Vi behöver konkurrensneutralitet i vården!

Gotland behöver ett företagsklimat och en politik som stimulerar till nya jobb. Att våra Gotländska småföretag kan växa och nyanställa genom tillgång till rätt utbildad arbetskraft och ett konstruktivt innovationsklimat är oerhört viktigt. Ett bra företagsklimat är viktigt för det är i de små företagen som 4 av 5 nya jobb skapas. För att säkra en bra välfärd framåt måste vi underlätta för att fler jobbar och bidrar till vår gemensamt finansierade vård, skola och omsorg. Här på Gotland jobbar ungefär 7700 personer inom vård, skola och omsorg. Av dem jobbar ca 1900 inom privat drivna verksamheter alltså nästan var fjärde person. Därför är det viktigt med bra och likvärdiga förutsättningar. Till exempel är en tredjedel av alla hemtjänsttimmar utförda av privata utförare och 33% av vårdcentralerna drivs i privat regi.

Varför motarbetar nu Socialdemokraterna de privat drivna vårdcentralerna på Gotland? Varför är den rödgröna majoriteten emot konkurrensneutralitet i primärvården?

Eva Nypelius på studiebesök i äldrevården.

 Bilden är från ett studiebesök inom äldrevården som Centerpartiets fullmäktigegrupp genomförde.

2013 beslutade HSN införa efterhandskompensation för vårdcentraler om de regionalt drivna primärvården inte klarade budgeten utan visade underskott. I en rapport från konkurrensverket påpekades att en modell för att hantera underskott i egenregin i förhållande till privata aktörer borde finnas för att inte regionens egna vårdcentraler ska ha konkurrensfördelar. Jag tycker det är en självklarhet att alla som erbjuder vård som betalas med våra gemensamma skattepengar skall ha samma förutsättningar. På skolområdet är detta lagstiftat men inte när det gäller vård och omsorg. När region Gotland införde efterhandskompensation var vi politiskt eniga förutom Vänsterpartiet - nu har helt plötsligt den rödgröna majoriteten ändrat sig och upphäver beslutet. Varför? Vill de rödgröna så starkt ha bort alla privata alternativ? Samtidigt är det inte så länge sedan man skrev avtal med Unicare om vårdcentralen i Klintehamn. Om regionens egna vårdcentraler klarar budget så skulle det ju inte vara något problem. Varför gör de på detta viset? Varför vill man inte måna om valfriheten?

Vi ser nu också hur den rödgröna regeringen drar åt när det gäller LSS för de som bäst behöver det. Direktiven till Försäkringskassan har skärpts och det innebär ökade kostnader på kommunerna. Funktionshindrade barn under tolv år och äldre över åttio år ska inte längre ha rätt till personlig assistans. Detta föreslår regeringens utredare i den kommande LSS-utredningen. Det är den rödgröna regeringen som gett direktiven till utredningen. Vilket samhälle är vi på väg mot när Regeringen inte har råd att ge de som bäst behöver det stöd för ett värdigt liv men samtidigt har de råd att införa bidrag till elcyklar och avdrag för fackföreningsavgiften? Jag känner verkligen inte igen det som nu händer i samhället. Nu hårdnar samhället på punkt efter punkt i socialdemokraternas Sverige. Tur det är val i september för Sverige behöver ett nytt ledarskap!

2018-03-02

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.