Vinster i Välfärden

Eva Nypelius ler framför travläktare

Diskutera kvalitet istället för vinsttak!

Regeringen Löfvén har nu lagt fram sitt förslag till kraftiga begränsningar av de privata företagen inom välfärdssektorn. Regeringens förslag visar också att man sätter makten och samarbetet med vänsterpartiet högre än att barn, brukare och patienter skall få hög kvalitet inom skola, vård och omsorg. Regeringen visar också att de inte vill bibehålla valfriheten.

Reepalu-utredningens syfte, att säkerställa en god kvalité med möjlighet till långsiktig och trygg utveckling för de som använder välfärdstjänsterna, uppnår vi genom att ställa tydliga kvalitetskrav och vara konsekventa i vår uppföljning oavsett om verksamheten drivs i offentlig eller privat regi.
Den modell som den rödgröna regeringen föreslår kommer att leda till utslagning av alternativa utförare av välfärd istället för den mångfald vi behöver. Hur skulle Gotland se ut utan Atheneskolan och Hattstugan? Utan Hansahälsan och Vårdcentralen Visborg?

Valfriheten för både oss som använder tjänsterna och de som jobbar inom verksamheterna är viktig och bidrar till utveckling och högre kvalitet. När det första frigymnasiet öppnade på Gotland bidrog det i hög grad till en kvalitetshöjning och utveckling också av den offentliga gymnasieskolan. Den vårdcentral som har bäst tillgänglighet på Gotland drivs i privat regi.

Vi måste lägga kraften på att diskutera rätt saker! Hur höjer vi såväl kvalitet, resultat och effektivitet i välfärden, oavsett driftsform? Hur får vi ut mest för våra gemensamma skattepengar, oavsett driftsform? SKL:s ”Öppna Jämförelser” visar tydligt att det inte finns något enkelt samband mellan pengar och kvalitet. Det är fler faktorer som avgör om kvalitén blir god både i den del som kan mätas och den del som är brukarens upplevelse av verksamheten.

Med de ersättningssystem som idag används så får de privata företagen samma eller lägre ersättning än de offentliga. De rödgrönas förslag om ”vinsttak” vet vi innebär att många företag ser en konkurs framför sig. Detta riskerar hela samhällsekonomin. Hur tänker de rödgröna klara av att ta över barnomsorg, skolor, hemtjänst och äldreboenden som idag drivs av privata utan att det uppstår problem med sämre service och kvalité samt ökade kostnader?

Eva Nypelius

Oppositionsråd (C)

Innehåll

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.