Gotland
Centerpartiet lokalt

Förändrat samhälle i förändrat klimat av Stefan Nypelius

Stefan Nypelius på trappa

Sommarens väder har berört oss alla. Senaste året har vi
haft extremväder med en regnig höst, kall vårvinter samt mycket varm och torr
sommar. En situation som liknar det klimatforskarna beskriver i sina scenarier
om framtidens väder. Det har blivit en brysk påminnelse om hur samhället
behöver förbereda sig.

Senaste dagarnas åskregn visar på hur samhällsbyggandet
och planeringen måste ändras och dimensioneras för klara stora
nederbördsmängder. Strömavbrotten visar hur beroende vårt samhälle är av el för
en fungerande service. Täckningsgraden i mobilmaster sjunker när reservkraft
träder in. Reservkapaciteten förbrukas snart av att det googlas på var det är
strömavbrott i stället för sparas till nödvändiga samtal.

De otäcka skogsbränderna runt om i landet är annat exempel
på att samhällsberedskapen behöver uppgraderas. Bland alla hjältar så tycker
jag det är värt att lyfta alla frivilliga insatser. De som jobbar med att ordna
med mat, kläder med mera eller lantbrukare som ställer upp med traktorer och
redskap. I en framtid med torrt klimat och större risk för bränder oror jag mig
för den minskande deltidsbrandkåren. Den är för samhället en fantastisk resurs
med personal som finns att tillgå vid sådana här extraordinära lägen. Genom
kombinationen av ordinarie jobb och räddningstjänst tillför de kunskap ut i
samhället och sina arbetsplatser samt har en kompletterande kunskap till
räddningstjänsten. Därför har vi från centerpartiet konkreta förslag på hur vi
får fler att kunna arbeta i deltidsbrandkåren. Det är nödvändigt för att det
ska kännas tryggt att bo i hela landet och på hela Gotland.

Under Kräklingbo-branden 1992 hade vi även militära resurser
att tillgå här på Gotland. Jag tycker att någon form av civilplikt borde finnas
så att fler har kunskap vid olyckor, bränder eller andra kriser. I dagens
samhälle tas så mycket för självklart. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) skickade i slutet av maj ut en broschyr till alla hushåll om
krisberedskap. Innehållet borde vara en obligatorisk utbildning för alla att
genomgå för att praktiskt pröva på vad man ska göra om vardagen vänds upp och
ned.

Sommaren visar också på hur bräcklig vår
livsmedelsförsörjning är. Hotande foderbrist oror många djurbönder som kan
tvingas slakta ut djur i förtid för att klara ut situationen. Förödande för
varje enskild jordbruksföretagare med stora ekonomiska konsekvenser. Regeringen
har till slut kommit med ett krispaket som kanske motsvarar en tiondel av
torkans kostnader för bönderna. Det välbehövliga stödet beräknas komma i höst
men torkan är nu! Centerpartiet har föreslagit bland annat sänkt dieselskatt
och arbetsgivaravgifter samt konsumtionsökande åtgärder i offentliga kök.
Handeln har varit snabbare än regeringen med åtgärder för stödja och öka
konsumtionen av svenska råvaror. Hela livsmedelskedjan är dock så slimmad nu
att det är brist på kapacitet för att drastiskt öka slakt, nedkylning,
infrysning och lagring. Politiskt långsiktiga åtgärder borde vara att stödja
och underlätta exporten av kvalitets varorna från svenskt lantbruk. En åtgärd
som dessutom bidrar till stärka svenska lantbruket.

Ha det gott

Stefan Nypelius, C