Gotland
Centerpartiet lokalt

Hälsosamtal kan rädda liv

Det finns en bred samsyn i svensk politik om att sjukdom ska bekämpas innan den uppstår. För Gotlands del har vi allt att vinna på ett sådant angreppssätt eftersom sjukvården på ön ständigt kostar mer. Att likt Lennart Petersson (s) ensidigt argumentera för att mer pengar löser våra problem (Hela Gotland 180706) tyder på bristande insikt i om hur modern hälsovård fungerar.

Gabriella Hammarskjöld och Joakim Samuelsson utanför Visby Lasarett

Gabriella Hammarskjöld och Joakim Samuelsson utanför Visby Lasarett

 

Istället krävs en helhetssyn på hälsa och sjukdom som innefattar både sjukvård och äldrevård, men framför allt förebyggande arbete. Välfärden måste utvecklas, men då måste vi också satsa på det som ger påvisad, varaktig och god nytta för alla i vårt samhälle. Ibland betyder det att det kostar mer, men ofta mindre. Vi ska sätta kunskap om vad som ger verklig effekt i främsta rummet!

Centerpartiets politik för hälso- och sjukvården är grundad i vår absoluta övertygelse om alla människors lika rätt och värde - men dessutom i en fast visshet om att individen, given rätt förutsättningar, både vill och kan ta hand om sin hälsa.

Vi vill därför att hälsosamtal ska genomföras med regelbundenhet för alla gotlänningar. Denna modell har framgångsrikt använts sedan i början av åttiotalet i bl a Västerbotten, och idag använder åtta regioner och landsting modellen. Förslaget går i korthet ut på att alla gotlänningar från 40 års ålder ska erbjudas samtal med exempelvis sjuksköterska kring frågor som rör individens riskfaktorer för framtida sjukdom. Deltagandet är frivilligt, och föregås av blodprover samt ett frågeformulär med livsstilsfrågor.

Tanken är att fånga upp personer med risk att drabbas av sjukdom innan sjukdomen brutit ut. En studie publicerad 2015 visade att dödligheten minskade med 33% bland de som deltagit i hälsosamtal. Hur mycket lidande sparar inte det!

Centerpartiet på Gotland vill arbeta för att införa hälsosamtal under nästa mandatperiod. Vi vill göra det genom att ha en öppen och rak dialog med sjukvårdens medarbetare. Vi vill också se över möjligheterna med ett digitalt kompetens- och utvecklingsstöd, gärna samordnat på nationell nivå. Vi vill också arbeta tillsammans med övriga samhället, som handel och idrottsföreningar, för att nå bästa möjliga genomslag.

Vi hoppas att vi kan få med oss socialdemokraterna och övriga partier på den här resan. För ”de som inte anser sig ha tid för att ta hand om sin hälsa, måste förr eller senare ta hand om sin ohälsa”.