Gotland
Centerpartiet lokalt

Högt i tak inom Centerpartiet

För ett tag sedan hade Centerpartiet på Gotland sin årsstämma. Jag hade skrivit under en motion om att Centerpartiet ska arbeta för att Sverige även fortsättningsvis ska hålla sig utanför Nato. Detta eftersom Centerpartiet under sin förra förbundsstämma tyvärr frångick sitt tidigare ställningstagande att Sverige ska vara alliansfritt och neutralt.
Det blev en bra ideologisk diskussion på stämman.

En mängd ombud på centerstämma i Ljusgården

 

Skälen till att jag är mot ett Svenskt Nato-medlemskap är att Sverige lyckats hålla sig utanför krig i över 200 år tack vare vår neutralitet. Genom att ha alliansfria länder mellan Nato och Ryssland skapar vi en buffertzon mellan de olika parterna. Om Sverige går med i Nato kan vi inte garantera att kärnvapen inte förs in på svensk mark. Som alliansfritt land kan vi agera som medlare i internationella konflikter med trovärdighet exempelvis mellan USA och Nordkorea. Enligt mig måste vi i stället för Nato-medlemskap arbeta för att stärka FN som fredsbevarare. Ju mer resurser som läggs på att bygga upp olika försvarsallianser desto mindre resurser blir kvar att satsa på FN.

En annan viktig fråga för mig är att vi på riktigt måste arbeta för att hela Sverige och hela Gotland ska leva. För att nå dit måste vi politiker våga fatta de politiska beslut som krävs. På Gotland måste vi behålla de idrottsanläggningar, skolor, vårdcentraler som vi har och även se till att bygga bostäder utanför Visby. Det är att kasta pengar i sjön att först lägga ner fungerande verksamheter på de mindre orterna och sedan bygga upp nya motsvarande verksamheter i Visby. Marknadskrafterna vill alltid koncentrera varor och tjänster till där flest människor bor och om politikerna bara följer med sker centraliseringen ännu snabbare. Det som är bra för landsbygden är bra för Visby, men det som är bra för Visby är inte alltid bra för övriga Gotland om det innebär att verksamheter flyttas från övriga orter till Visby.

Miljöfrågor är en överlevnadsfråga för vår jord. Det betyder för mig att vi ska fortsätta att bruka jorden och skogen för att kunna behålla den biologiska mångfald som tusenårigt brukande har skapat. Vi ska bruka utan att förbruka. Vi måste gå över från fossila bränslen till lokalt producerad energi från vindkraft, solceller, skog och åkermark etcetera.

 

Förutom en bättre miljö skapar det också arbetstillfällen runt om i landet. Vi måste ställa miljökrav på industri, livsmedelsproduktion, bostäder, transporter med mera.Det är däremot viktigt att vi ställer samma krav på produkter vi importerar. Tyvärr har vi svenskar ibland en förmåga att ställa höga krav på vår egen tillverkning och sedan blunda för hur importerade varor kommit till. Miljöproblemen försvinner inte bara för att de sker långt borta där vi inte ser dem.

20180407