Mer hästkrafter i hela landet

Mats och Gabriella

Mats Olofsson och Gabriella Hammarsköld

I Centerpartiet finns ett stort engagemang för hästen och vi jobbar brett med dessa frågor - i kommun, i region, i riksdag och i europaparlamentet. För C är det viktigt att jobba med tre områden:

ÄNDRADE ATTITYDER
Det kan handla om synen på häst som hobby och inte näring eller synen på häst som inte varandra en ’riktig’ sport. Men konsekvenserna blir högst påtagliga. När Skatteverket klassar ett hästföretag som hobbyverksamhet eller när ridsporten i kommun efter kommun får mindre stöd än exempelvis hockey. Här måste både politik och myndigheter förändra sitt synsätt på hästen och ridsportens betydelse.

MINDRE REGELKRÅNGEL
Listan på regelkrångel som kan tyvärr göras lång, och det är en hämsko på utvecklingen.
Både Europaparlamentet och i riksdagen arbetar C för en förändring av det regelverk som idag ger kunden samma reklamationsrätt för en häst som för en brödrost, men krånglet handlar även om exempelvis bygglovsregelverk som skiljer sig mellan hästar och kor.

UTVECKLA HÄSTEN SOM NÄRING
Glädjande nog har ridning blivit godkänd som friskvårdsförmån av Skatteverket. Djur och natur är ju som bekant bra för hälsan. I Region Skåne har C varit pådrivande för att erbjuda grön omsorg och rehabilitering, där hästen ofta är central. Detta är förslag som skulle utvecklas bättre även på Gotland. På Gotland finns ett behov av att öka lönsamheten i de nu existerande hästverksamheterna. En viktig förutsättning är att drif-t och anläggningsstöden för barn- och ungdomsverksamheter inom ridsporten är tillräckliga för att skapa en mer stabil grund och långsiktighet i den här typen av verksamheter än vad som många gånger upplevs idag. Travsporten utgör en viktig grund för hästverksamheter på ön. I år vann t.ex. travskolan på Skrubbs i en nationell omröstning pris som den bästa travskolan i Sverige. Prispengen gick bl.a. till att investera i en vagn för att möjliggöra att handikappade barn ska kunna pröva på att köra. Det är därför viktigt att det fortsatt framåt blir så justa regler kring spelbranschen att travverksamheten fortsätter vara den positiva motor på ön den är. En idé för framtiden hade också varit att utöka samarbetet mellan travsporten och ridsporten på ön när så är möjligt och lämpligt.

Potentialen att utveckla hästnäringen finns men måste förvaltas för att kunna skapa nya jobb och tillväxt i hela landet och på Gotland!

Gabriella Hammarskjöld (C) och Mats Olofsson (C), Riksdags- och Regionfullmäktigekandidater

Kristina Yngwe (C), Riksdagsledamot och Vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.