Myndigheterna måste ta större hänsyn till äganderätten

Allt mer i skogsdebatten handlar om en urholkad äganderätt och otrygghet – allt mindre om framtidstro och utveckling. Så får det inte fortsätta.

Kristina Yngwe, Eva Gahnström och Stefan Nypelius pratar utomhus vid ett bord. Inklippt i bilden Gabriella Hammarskjöld

På fotot syns från vänster Kristina Yngwe, Eva Gahnström och Stefan Nypelius samt Gabriella Hammarskjöld infälld i lilla bilden i nedre högra hörnet. Den 21 Maj ordnade Centerpartiet på Gotland ett besök med Riksdagsledamot Kristina Yngwe som sitter som Vice Ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet. Vid besöket smygstartade Centerpartiet på Gotland bl.a. den skogsturné kring Äganderätten som Kristina Yngwe tillsammans med tre andra riksdagsledamöter genomför i Sverige inför valet, genom att ordna en fältvandring tillsammans med markägare och representanter från LRF Konsult och Mellanskog samt riksdagskandidater för C på ön. Äganderättsfrågan i skog är viktig för Gotland. Hälften av Gotlands yta är skogsmark och ca 40% utgörs av produktiv skogsmark motsvarande 121 000 hektar. På Gotland finns ca 4100 enskilda skogsmarksägare.

 

 

Tillsammans skriver Gabriella Hammarskjöld, Kristina Yngwe, Stefan Nypelius och Eva Gahnström insändare i GA och GT:

Svensk skogspolitik har hamnat i ett ingenmansland. S och MP har under fyra år bråkat om inriktningen och lämnat fältet fritt för en rättsosäker utveckling som drabbar tusentals skogsägare.

Allt mer i skogsdebatten handlar om en urholkad äganderätt och otrygghet – allt mindre om framtidstro och utveckling. Inte heller skogens klimatnytta tas tillvara fullt ut.

Vid en valseger kommer C att se över instruktionerna till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna så att myndigheterna måste ta större hänsyn till äganderätten när de fattar beslut. Dessutom måste ofoget från statens sida, att göra produktiv skogsmark till reservat eller nyckelbiotoper utan att ha finansiering för detta, upphöra. Och för det tredje ska alla beslutade intrångsersättningar betalas ut innan staten beslutar om nya.

Statistiken talar sitt tydliga språk. På bara fem år har antalet förelägganden och förbud vid avverkning ökat med nästan 300 procent. Detta visar en attitydförändring från myndigheternas sida kring skogens roll i samhället.

Vi vill också lyfta fram den enskilda skogsägaren på Gotland som redan i dag gör långt mer än vad lagen kräver för den biologiska mångfalden, baserat på frivillighet och intresse.

Produktionsmålet måste stärkas och tillväxten öka i skogen. Tillgången på råvara är inte tillräcklig och inget tyder på att nuvarande regering kommer att göra något åt det.

Klimatarbetet måste stärkas. För att Gotland och Sverige ska kunna ta steget in i en fossilfri framtid krävs en stark skogsnäring, som vågar fortsätta investera och satsa på forskning och utveckling. Centerpartiet vill också utveckla miljöarbetet i skogen. Istället för regeringens tvång och expropriation vill vi se mer av samarbete och frivillighet. Nya skyddsformer ska tas fram, som bygger på skogsägares engagemang. Den biologiska mångfalden i skogen kan utvecklas genom att i större utsträckning använda ekologisk kompensation med positiv påverkan på biologisk mångfald.

Centerpartiet vill också stärka konkurrenskraften för skogsnäringen. Längre lastbilar på fler vägar måste tillåtas. Idén om att införa kilometerskatt ska läggas ner. Centerpartiet vill skapa en skogspolitik där myndigheterna är ett stöd till skogsägaren – inte ett hot. För att lyckas med detta krävs ett maktskifte och ett nytt ledarskap.

Gabriella Hammarskjöld (C) Riksdagskandidat

Stefan Nypelius (C) Riksdagskandidat

Eva Gahnström (C) Riksdagskandidat

Kristina Yngwe, (C) Vice Ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet

2018-05-30

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.