Ställ svenska krav på importerad mat

De flesta konsumenter tycker att det är viktigt att maten har producerats med omsorg om djur, natur och miljö. Vår mat ska vara säker, närproducerad och välsmakande. Svenskt jordbruk uppfyller dessa krav.
Ändå har livsmedelsimporten vuxit drastiskt sedan EU-inträdet 1995. I dag importerar vi nästan hälften av den mat vi konsumerar, före EU-inträdet var självförsörjningsgraden ungefär 85 procent.
Köttimporten har ökat kraftigt och importen av ost är i dag sex gånger större än 1995. Detta samtidigt som det finns en stor potential att producera mer bra mat i ett hållbart jordbruk.
Livsmedelsstrategin, som antogs förra året, måste omsättas i praktiken

Grönsaker i hand med arbetshandske

 

Självfallet behöver vi importera livsmedel som inte kan produceras hemma. I övrigt kan vi med fördel köpa svenskt.


Enligt en konsumentundersökning från 2014 säger 67 procent av de tillfrågade att de gärna betalar lite mer för svenska råvaror.

Den relativa kostnaden för mat har minskat, i dag lägger ett genomsnittligt hushåll endast i snitt 12 procent av inkomsten på mat. Bra mat måste få kosta.

Som konsumenter kan vi påverka mycket genom att välja svensk mat. Samhället har också ett stort ansvar. Den mat som importeras bör uppfylla samma krav som vi ställer på det som produceras i Sverige, såväl innehållsmässigt som när det gäller djurhållning.

Så är det inte i dag, exempelvis när det gäller antibiotikaanvändning. Samtidigt som Sverige använder mycket lite antibiotika i djurhållningen importerar vi stora mängder kött från djur som fått mycket antibiotika.

Det är ohållbart. Lagstiftningen kan dessutom behöva skärpas såväl nationellt som på EU-nivå.

Fram till dess uppmanar vi dig att välja svenskt, gärna närproducerat. Vi vill också uppmana handeln att göra det lätt att välja rätt. Låt svensk och lokalt producerad mat stå i fokus och våga vägra att ta hem tveksamt framställd mat.

Då kan det svenska jordbruket utvecklas vidare och ge mer mat av hög kvalitet och med bästa möjliga djurskydd. En ökad självförsörjning har dessutom stor betydelse av beredskapsskäl.

I vårt land – och inte minst i jordbrukslänen Gotland och Jämtland – finns goda förutsättningar att öka produktionen av bra mat. Fler gårdar kan utveckla sin produktion. Gotländskt durumvete för pastaproduktion och produktion av högkvalitativa köttvaror i Jämtland är två exempel. Det gäller att omsätta de vackra orden i livsmedelsstrategin i praktiken!

Håkan Larsson ordförande Centerpartiet i Krokoms kommun, Jämtland Joakim Samuelsson ordförande Mellersta centerkretsen, Gotland

Joakim Samuelsson

2018-03-09

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.