Gotland
Centerpartiet lokalt

Stefan Nypelius om kylan som breder ut sig

Bild

Trots att det är sommarvärme känner jag kalla ilningar. Jag får olustiga känslor när debatten anspelar på nationalistiska toner och restriktivare migrationspolitik. Där man pekar ut en grupp som ett hot mot Sveriges utveckling, jobben, skola och att de står för brottslighet.

Jo, integrationen misslyckas, människor fastnar i mångårigt utanförskap men de kan knappast straffas för att det svenska systemet är så trögt och det tar flera år för handläggning.

Det finns även mängder av goda exempel där nyanlända kommit in i samhället och bidrar till mångfald. Jag är stolt över att Centerpartiet står rakryggat kvar vid att Sverige klarar av att kombinera medmänsklighet och humanism med ordning och reda. Det är så Sverige har utvecklats, och det är så vi kan finna en trygg väg framåt.

Där andra svartmålar och bara ser problem, ser vi potential. Vi vill öppna vägen till fler enkla jobb, så att fler människor kan delta i samhället och försörja sig själva. Medmänsklighet för Sverige framåt!

Jag engagerade mig i politiken för att skapa förändring. Bryta utveckling och trender som skapar ett samhälle man inte vill vara del av. Till exempel är en av mina drivkrafter att argumentera för decentraliseringens vinster där vi tar tillvara alla resurser runt om i Sverige.

Urbaniseringen är ingen orubblig lag som inte går att ändra på. Nu har även starka nationalistiska toner blivit en kraft som jag vill motverka.

Jag blir besviken när båda herrarna som kandiderar till statsministerposten i höst tar den enkla vägen och stärker klyvningen av Sverige.

Här hemma i regionen pågår budgetarbetet inför nästa år för fullt. En av de viktigaste frågorna är hur regionen utvecklar personalen och agerar som arbetsgivare.

Det finns mycket att hämta, till exempel är sjuktalen höga i hela regionen, i snitt närmre 6 procent.

Det innebär att ungefär 350 personer av olika anledningar inte är på sitt arbete.

Kan Region Gotland som arbetsgivare agera så att sjuktalen sjunker skulle det bidra till fler händer i vården, lärare i klassrummen eller personal med andra betydelsefulla arbetsuppgifter.

För att man ska orka med jobbet och trivas behöver man känna sig sedd och uppskattad. Det är därför viktigt med närhet till chefen och att denna hinner bekräfta varje anställd.

Det innebär att vi troligen kommer behöva stärka chefsleden och då framför allt dess roll som ledare.

Kompetensförsörjning är också en nyckel för att personalen ska trivas. Utan möjlighet att utvecklas på jobbet eller att få nya influenser söker man sig till andra arbetsplatser.

Självklart har lönen betydelse också. Den ska vara konkurrenskraftig och likvärdig för liknande arbetsuppgifter.

Därför lade vi i förra året 15 miljoner extra till jämställdhetssatsningar och rekrytering av bristyrken vilket inte majoriteten ställde upp på. Centerpartiet kommer fortsätta prioritera medarbetarna.

Ha det gott i vårvärmen.