Fria skolvalet hotat?

Den rödgröna majoriteten motarbetar det fria skolvalet. Vi står upp för valfrihet och tror att barn och föräldrar bäst vet vad som passar barnen bäst för en trygg och bra lärmiljö.

Majoriteten har i Bun i dag drivit igenom utredningsuppdrag om fria skolvalet. Vi från centerpartiet och moderaterna är emot uppdraget och reserverade oss. Detta framför allt av två skäl.


1, fria skolvalet är lagbundet, regionen har inte beslutanderätt att göra någon förändring
2, förvaltningens resurser är begränsade och arbetssituationen är ansträngd. Det är då viktigare lägga kraft på uppdrag som kan leda till omedelbar effekt och förändring

Det här är ett mycket politiskt uppdrag! De driver igenom det, även om det är tveksamt och kan bli anmärkning från revisionen. Det är inte rätt att förvaltningens personal ska användas till något som närmast kan anses som partiutredning säger StefanNypelius, gruppledare (C)

Stefan Nypelius (c) 070-3466764

Relaterade nyheter