Hästhuvud tittar mot texten "HÄSTKRAFT Centerpartiet en röst för hästföretag"

C vill se mer hästkrafter

Hästnäringen är på frammarsch! Centerpartiet vill se mer Hästkrafter i Sverige och på Gotland. C har vid stämman röstat för att ta fram en handlingsplan för hästnäringen liknande de handlingsplaner som redan finns för andra näringsgrenar inom de gröna näringarna. Det ligger helt rätt i tiden att det tas fram en handlingsplan hur hästnäringen kan få verka på mer lika villkor med som övriga näringsgrenar inom lantbruket. Jag har ridit och deltagit aktivt i hästnäringen i hela mitt liv. Hästnäringen har en väldigt stor och delvis outnyttjad potential.

Hästnäringen har ökat sedan början av 2000-talet och blir därmed ett allt mer betydelsefullt ben både inom Lantbruksnäringen och som Landsbygdsutvecklingsmotor. Företagande kring Trav, Galopp, Ridsport, Avel och Hästturism som några exempel sysselsätter många människor och allra helst många kvinnor och ungdomar. Hästnäringen bidrar också till att locka människor att flytta till landsbygden och driver lantbruksfastigheter med olika former av hästverksamhet.

Vid senaste mätningen 2016 fanns ca 356 000 hästar i Sverige och vid motsvarande räkning ligger antalet mjölkkor i Sverige på ca 326 000 djur i Sverige. (Alla vuxna nötkreatur drygt 500 000 djur och inkl. alla ungdjur drygt 1 400 000 djur.) Om man räknar var störst andel hästar finns så ligger Skåne, Västra Götaland och Stockholm i topp. Men Gotland är det hästtätaste länet i Sverige och ligger nu på ca nästan 6 000 hästar.

Statistiken visar att utan hästen som djurslag skulle det bli svårt att bevara Sveriges öppna landskap. Det är i allra högsta grad relevant för Gotland och här har hästen dessutom som betesdjur en extra stark potential. Men reglerna för hästnäringen och den övriga lantbruksnäringen skiljer sig nämnvärt åt på flera viktiga punkter. Hästar är inte stödberättigade när de går på alla former av beten. Bygglovsreglerna kring byggnation vid hästverksamhet är också hårdare och mer detaljerade jämfört med de i vissa delar förenklade reglerna för byggnation av t.ex. djurstallar för andra djurslag.

Har du kloka tankar och idéer om vad hästnäringen bäst behöver för att utvecklas, för att kunna verka på mer lika villkor, går det bra att ta kontakt på mailadressen: gotland@centerpartiet.se. Tanken är att ta fram bra visioner och förslag från Gotland - som det hästtätaste länet i Sverige - och bidra till det fortsatta arbetet med en handlingsplan för hästnäringen i Sverige.

C kommer aktivt verka för mer Hästkrafter i Sverige och på Gotland!

Gabriella Hammarskjöld (C) Riksdagskandidat på Gotland

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.