Centerpartiet skapar landsbygdsvänlig politik

Nu börjar vi se de konkreta effekterna av Januariavtalet. Med vår politik och i praktisk handling, gör vi nu hela Sverige grönare och mer företagsvänligt. Centerpartiet visar att vi är Sveriges mest landsbygdsvänliga parti.

Denna veckan lägger vi en gemensam budget med L, S och Mp. För oss Centerpartister är det glädjande att Sverige äntligen genomför satsningar som både ger fler jobb och starkare företag på landsbygden. Totalt investerar vi över en miljard, som tar landsbygden och i förlängningen hela Sverige framåt. Vi genomför välbehövliga reformer som gynnar gotländska småföretag, bönder och skogsägare.

I den vårbudget som presenteras nu i veckan så har en av Centerpartiets främsta prioriteringar varit att stärka landsbygden. Budgeten innehåller flera nyheter som alla, på olika sätt stärker och utvecklar den svenska landsbygden. Det handlar om hur vi gör det lättare och billigare att starta och driva företag genom kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter.

Centerpartiet har också drivit på för att få på plats stöd och ersättning till både de lantbrukare som drabbats av sommarens extrema torka och de skogsägare som fortfarande väntar på utlovad ersättning för skyddsklassad skog. Något som nu blir verklighet. Anslagen ökar med 150 miljoner kronor så att de skogsägare som blivit lovade pengar, men inte fått några, nu får det de har rätt till.

Stödet till de lantbrukare som drabbats hårt av fjolårets extrema torka ökar med 350 miljoner, jämfört med nuvarande budget. Med det tillskott som presenteras idag kommer vi totalt att satsa 1,57 miljarder kronor (1,11 miljarder kronor 2019 och 460 miljoner kronor 2018) i stöd med anledning av torkan sommaren 2018. Effekterna av sommarens torka kan självklart inte enbart mätas i pengar och att komma på fötter igen efter en sommar likt den som gick kommer ta tid för många. Men ska hela landet ha samma villkor och möjligheter måste politiken också se till att göra vad den kan för att hjälpa akut.

Landsbygdspaketet innehåller i sin helhet:

  • Sänkta arbetsgivaravgifter – totalt 500 miljoner kronor
  • Sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 18 år – 380 miljoner kronor
  • Förlängning av reformen där enmansföretagaren som anställer sin första medarbetare slipper arbetsgivaravgift. Från dagens ett år till två år – 120 miljoner kronor
  • Bibehållen 6 procent moms naturguider – 170 miljoner kr
  • ​Ersättning skogsägare – 150 miljoner kr
  • ​Insatser till följd av bränder och torka – 350 miljoner kr

Nu börjar vi se de konkreta effekterna av Januariavtalet. Med vår politik och i praktisk handling, gör vi nu hela Sverige grönare och mer företagsvänligt. Centerpartiet visar att vi är Sveriges mest landsbygdsvänliga parti.

Lars Thomsson (C) Riksdagsledamot för Gotland

Gabriella Hammarskjöld (C) Ledamot i Regionfullmäktige och Tekniska nämnden

Kristina Yngwe (C) Ordf. i Miljö- och Jordbruksutskottet tillika C: s Landsbygdspolitisk talesperson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.