Gotland
Centerpartiet lokalt

Det händer mycket på vattenfronten

"På västfronten intet nytt” är en känd roman av Erich Maria Remarque som räknas till den nya sakligheten inom litteraturen.

Med den som inspiration skriver jag om Region Gotlands vattenarbete med saklighet. Mycket händer på vattenfronten. Som ett resultat därav dyker osakliga insändare och debattinlägg också upp.

I fem år har Gotland haft en allvarlig situation med en årsnederbörd som varit avsevärt lägre än tidigare. Nederbördsmönstret har också varit i otakt och Gotlands dricksvattensystem har satts under mycket hård press. De system för dricksvattenförsörjning som vi tidigare varit van att ha som grund för våra VA-system, så som större grundvattenmagasin och ytvattensjöar räcker inte längre till.

Region Gotland har därför under flera år sökt efter nya lösningar med nya satsningar på flera fronter samtidigt. VA-planen har tack vare detta fått nya verktyg i verktygslådan som satt fart på problemlösningen för att lyfta Gotland ur en ohållbar utveckling.

I helgen invigdes Kvarnåkershamns bräckvattenverk som nu stegvis ska försörja södra Gotland med dricksvatten. I förra veckan fattade också Tekniska nämnden beslut om att upphäva anslutningsstoppet för det nuvarande VA-nätet på södra Gotland. Nästa steg är att även försörja mellersta Gotlands västra socknar upp till Klinte och vidare över till mellersta östra Gotland.

Tekniska nämnden har i linje med VA-planen för norra Gotland beslutat om samarbetsavtal, med Nordkalk i vintras och nu senast med Cementa. I samband med kalkstensindustrins olika miljötillståndsprövningar önskar Regionen få legal rätt att nyttja en del av överskottsvatten som kräver vattendom. Täktvatten kan idag renas med membranreningsteknik på samma vis som Fårösund renar sitt sjövatten från Bästeträsk. De insändare som kritiserat samarbetsavtalet med Cementa verkar inte förstå att norra Gotlands ledningsnät bara står halvfullt. Grundvattnet räcker inte till för att försörja alla socknarna på norra Gotland och bygglovsstopp är en oönskad effekt.

Det handlar inte om att Region Gotland ska låta sig köpas av Cementa så som debattinlägg också hävdat. Det handlar konkret om norra Gotlands chans till en rimlig framtid. När grundvattenbildningen minskar måste vi våga söka nya dricksvattenkällor i kombination med grundvattenmagasinen. Att Cementa sänker Regionens brunn med dryga 8000 kubik/per år kompenseras med 300 000 kubik dvs 30 gånger så mycket vatten. Det är rimligt och grundvattenpåverkan närmast runt Cementas täkt bedöms av Regionens hydrogeologiska konsulter inte heller påverka Tingstädeträsk som försörjer Visby.

I Visby pågår ett pilotprojek med att göra dricksvatten av avloppsvatten med fokus på rening av läkemedelsrester. I framtiden kan alltså dricksvatten i Visby komma att cirkuleras flera gånger.

På vattenfronten mycket nytt.

Gabriella Hammarskjöld (C)

Ledamot i Reginonfullmäktige och i Tekniska nämnden