Gotland
Centerpartiet lokalt

Gotland behöver grön tillväxt

Centerpartiet tror på människan, företagen och tekniken. Vi tror på framtiden och att Sverige och Gotlandbehöver en grön tillväxt:

Gabriella framför ett rapsfält med texten grön tillväxt till vänster

Grön Skatteväxling – där skatten minskas på arbete och höjs på skadliga miljöutsläpp. Högre skatter på miljöpåverkan matchas med skattesänkningar på jobb och investeringar. Bidrar till att stimulera svenskt näringsliv i en mer hållbar riktning

Gröna avdrag – för att göra det enklare för alla som satsar på klimatsmarta hem oavsett om det är solceller, laddstationer, energilagrande batterier eller andra energiinsatser.

Gröna bränslen – som ställer om transportsektorn på vägen och i luften. Inblandning av förnybart bränsle i både bensin och diesel och en hög premie för nya miljövänliga bilar.

Tillsammans ställer vi om Sverige och Gotland!

Gabriella Hammarskjöld (C)

Riksdagskandidat Nr 2 på listan

20180607