Samhällsutvecklingen är i otakt

Det är inte oväntat när skolförvaltningen förslår att lägga ner åtta landsbygdsskolor i sin utredning. Så slutar det i alla sammanhang när man får uppdraget att rationalisera och effektivisera verksamheter. Att mindre perifera verksamheter får stryka på foten för att stärka centrala delar.

Utredningen är en genomlysning av skolundervisningens kvalitet. Utredningen sätter också fingret på att den framtida utmaningen att rekrytera så många nya lärare. Utredningens väl begränsade synfält gör dock att utredningen riskerar att tappa i relevans. Många viktiga frågor kring barnfamiljers livspussel på landsbygden saknas och en viktig orsak till det är kanske både en bristande dialog och en viss vilja att detaljstyra. Utan att få med sig föräldrarna i det långsiktiga förändringarabetet kring framtidens skola kommer utredarna sannolikt inte heller någon vart. Här väcks också många frågor huruvida lärarna och skolan finns till för barnen eller tvärtom.

Avvägningen mot andra politikområden och storsatsningar för att gynna Gotlands möjlighet till en fortsatta god utveckling saknas också. I förra veckan uppstod en debatt på Gotlänningen om VA-satsningarnas långa ledtider. Kvarnåkershamns vattenverk med ledningar är den största satsningen som Gotland gjort i modern tid med för ön ny teknik och i enormt stor skala. Att det tar tid att realisera i praktiken är ju rätt självklart. Då känns det långt viktigare nu att sätta fokus på vad själva syftet med hela investeringen har varit, nämligen att på allvar lösa ut en av de absolut viktigaste hämskorna för beviljande av bygglov söder om Visby. Nu behövs snarare fullt fokus på fler detaljplaner för byggbar mark runt om på landsbygden utanför Visby för att just få barnfamiljer att kunna flytta ut. Här kan skolutredningens förslag försvåra flera av Teknik- och Samhällsbyggnadsförvaltningens stora satsningar och långsiktiga ambitioner. Som folkvald politiker är det inget som man kan ta lätt på.

Samma gäller även för området nordväst om Visby nu när försvaret låser upp mycket mark söder om Visby. Tekniska nämnden ska satsa de närmaste åren för att bygga ut VA-ledningar norr om Visby. Inom en snar framtid kommer äntligen också mer dricksvatten ända ner till Stenkyrka via VA-nätet från Lärbro om Nordkalks vattendomar inom kort går igenom. Det blir långa ledtider för att häva bygglovsstoppen, till att sen få fram nya detaljplaner så att byggande och inflyttning av ännu fler barnfamiljer är på plats. Att i detta läge lägga ner Stenkyrka skola går i otakt med det seriösa arbete som pågått så länge.

Min bestämda känsla är att för att få ihop alla bitar i samhällspusslet och för att politiken ska hinna skapa tillräckligt bred politisk enighet kommer skolutredningen tvingas att vänta och noga avvägas mot andra politiska mål och visioner.

Gabriella Hammarskjöld (C)

Ledamot i Regionfullmäktige och Tekniska nämnd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.