Bra ledarskap krävs för att lyfta välfärden på Gotland

I år kommer gotlänningarna betala in nästan fyra miljarder kronor till Region Gotland i skatter. Till detta kommer avgifter för olika tjänster.

Den service i form av vård, skola, hantering av bygglov, vatten och avlopp, livsmedelstillsyn och mycket annat som levereras för pengarna är oftast bra. Tyvärr händer det också att det brister, både utifrån de förväntningar som finns, och relativt andra kommuner och landsting. Kort sagt - i många fall skulle regionen kunna leverera betydligt bättre till gotlänningarna.

 

Varför brister det? Gör de som levererar tjänsterna ett dåligt jobb? Låt mig ta ett exempel från en bok om ledarskap jag läste nyligen. Exemplet handlar om militärer som grundutbildas. De delas upp i team och ställs inför tuffa uppdrag där de får tävla mot varandra. Efter ett tag utkristalliserades två team. Ett som placerade sig först i stort sett hela tiden, och ett annat som alltid kom sist. Övningsledningen skiftade då ledarna för de två teamen. Toppteamet fortsatte efter skiftet att prestera bra, dock inte alltid med vinst som resultat. Bottenteamet började klättra, och var efter ett tag med och kämpade om förstaplatsen. Slutsatsen man kan dra av detta är att det inte finns några dåliga team, och att ledningen är avgörande för hur ett team presterar.

Som tidigare anställd vid Region gotland och som ledamot i olika nämnder kan jag konstatera att ledarskapet inom Region Gotland varierar - på alla nivåer. Är det då så konstigt att även resultatet varierar? Dåligt fungerande ledarskap medför att de som ska leverera tjänster till gotlänningarna får dåliga förutsättningar att göra ett bra jobb.

Vill vi förbättra företagsklimatet, få fler barn att gå ut skolan med godkända betyg och bli bättre på att vårda multisjuka äldre så behöver vi satsa på ledarskapet. Inte genom enstaka kurser hit och dit. Inte genom medarbetarenkäter med tveksam uppföljning. Det behövs en ambitiös och uthållig satsning på samtliga chefer. Gedigna och omfattande ledarskapsprogram, mentorer och coachning. Få personer är födda som ledare, men de flesta kan utvecklas till att bli bra ledare om viljan och engagemanget finns.

Vill vi ha bästa valuta för våra skattepengar krävs också de bästa ledarna. Den 10:e september sätter vi i gång, med början i toppen.

Johan Malmros (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.