Sjukvård igen

Förra månaden skrev jag om vissa problem inom sjukvården, och då framförallt primärvården. Efter det har en debatt om huruvida man ska debattera sjukvården blossat upp. I stora drag går den ut på att vi i opposition överdriver problemen, och att de problem som finns bland annat gällande finansiering i vilket fall är riksomfattande.

Det som också har hänt den senaste månaden är att jag har fått mycket feed-back från gotlänningar om deras upplevelser av vården, och kan konstatera att den bild jag har verkar stämma - att primärvården dras med stora problem. Att vägen till vård ofta är lång och krokig, men att när man väl har fått sin diagnos, och behandlingen är påbörjad så fungerar det mesta, med några undantag, väldigt bra. Den bild jag också får är den av patientnära personal som ofta anstränger sig till det yttersta för att ge en god vård, men att systemet, organisationen och inte minst personalbrist ofta sätter käppar i hjulen.

Sjukvård är ett primärt behov. Det måste bara fungera. Därför är sjukvårdsdebatten så viktig. Vi måste diskutera det som är dåligt. Vi måste diskutera det som är bra. Det vi framförallt måste diskutera är lösningarna. Hur ska vården bli bättre? Hur ska vi finansiera vården i framtiden? Löser vi inte den senare frågan, den om finansiering kommer vi snart att ha mycket stora problem. Vi vill ju inte hamna i ett läge där vi tvingas neka människor vård av kostnadsskäl. Går det att lösa ekvationen med en åldrande befolkning, en utveckling där vi kan och vill bota alltfler sjukdomar med behovet av att hålla tillbaka kostnadsökningar?

Jag hoppas på att vi framöver kan få en intensiv, men balanserad sjukvårdsdebatt om dagens och framtidens utmaningar inom vården både på Gotland och i riket.

På tal om hälsa så är det glädjande att både ridsport och golf efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen nu räknas som friskvård av skatteverket. Golf har ju blivit något av en folksport som håller många krya långt upp i åldrarna - det bästa sättet att minska vårdkostnaderna är ju faktiskt att förebygga sjukdom. Och att ridning förbättrar kondition, styrka och koordination kan ingen som suttit på en häst ifrågasätta.

Johan Malmros (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.