Gotland
Centerpartiet lokalt

Anfall är bästa för(s)var

Lars Thomsson skriver på padda på stranden

Svar till Erik Fransson:

Folkbladets ledarsida fortsätter att jobba på att sänka mitt förtroende som politiker. Nu senast i ett ganska fränt påhopp från Erik Fransson i sin lördagsledare. Han påstår att mitt agerande i Byggnadsnämnden är direkt ”olämpligt eller rent av jäv”.

Jag är en väldigt engagerad person som valt politiken för att jag vill påverka, därför är jag mycket aktiv i de sammahang jag agerar i. Jag brinner för att utveckla Gotland och driver de frågor som jag tror är bäst för öns utveckling, till exempel en levande stadskärna och en levande landsbygd.

 

Att avgöra vad som är jäv är ingen enkel bedömning, det finns inget absolut facit att luta sig mot. Jag är utsedd av Regionfullmäktige att representera regionen i Visby Centrums styrelse. Jag har inget personligt intresse i någon handelsverksamhet eller centrumfastighet. Jag medverkar i styrelsearbetet utan ersättning sedan många år tillbaka. Mitt uppdrag i styrelsen är att företräda de allmänna intressena, det vill säga se till regionens bästa. Kan jag trots det vara jävig? Kanske, kanske inte, jag har inte bedömt det som jäv eftersom jag företräder de allmänna intressena.

Fram till i juni 2017 var Meit Fohlin vice ordförande i Byggnadsnämnden, vice ordföranden i Regionstyrelsen samtidigt som hon satt i Visby Centrums styrelse. Hon har varit med och tagit aktiv del i många beslut som berört Visby Centrum, var hon jävig då? Filip Reinhag sitter idag i Visby Centrums styrelse, han har varit aktiv i debatten kring kvarteret Sotaren trots att han själv skall anta detaljplanen i Regionfullmäktige, är han jävig?

När Gotland Kommun för ca 10 år sedan valde att gå in och medverka till att bilda en stadskärnaorganisation så utreddes intressekonflikterna ganska ingående. Det visade sig att i väldigt många sådana organisationer runt om i landet så sitter kommunen med och representeras av sina ledande politiker. Det utan att det ansågs som jäv.

Mitt råd till Folkbladets ledarsida är att granska den egna rödgröna majoritetens agerande i Byggnadsnämnden istället för att försöka sänka mig. Under åtta års rödgrönt styre har Gotland lidit av en bygglovshantering som inte fungerat. Under dessa år har det byggts upp en kö på 950 ärenden! Det är, enligt min bedömning, den största anledningen till den usla rankingen av öns företagsklimat.

Kanske kan Erik Fransson också granska varför det, som jag upplever det, finns en stark intern kritik i majoriteten till ordföranden, varför vice ordföranden bara medverkar på vartannat möte under hela mandatperioden eller varför en väldigt stor del av majoritetsgruppen i Byggnadsnämnden har bytts ut under denna mandatperiod? Eller är det så att det helt enkelt är lättare att bara ge sig på oppositionen istället? Anfall är ju ibland det bästa försvaret som bekant.

Lars Thomsson (C)

Ledamot Byggnadsnämnden