Gotland
Centerpartiet lokalt

Byggnadsnämnden har spårat ur!

Att sitta i byggnadsnämnden är ett tungt ansvar, ofta avgör vi människors drömmar utifrån gällande lagar och antagna riktlinjer. Skillnaden mellan ett bygglov och ett avslag är ibland hårfin. Den politiska samsynen är oftast stor, partipolitiken märks nästan inte alls. Men den här mandatperioden har det hänt något.

Nu styrs byggnadsnämnden av en svag rödgrön majoritet som helt tappat fotfästet, ledd av en miljöpartistisk ordförande. Jag ska ge två exempel.

 

Nyligen har BN avslagit ett förhandsbesked om två hus i Akebäck socken. Husen var föreslagna att ligga på en liten åkerplätt som inte brukats på flera decennier och som håller på att förbuskas. Det är ett generationsskifte på ett lantbruk, föräldrarna skall flytta av gården och ett av barnen med familj skall flytta hem från fastlandet. Avloppet var inte klart ännu, men det går med all säkerhet att lösa. Trots det tvingade majoriteten upp ärendet och avslog detsamma. Detta var de första permanenthusen som planerats i socknen på 38 år! Att hantera ett ärende på detta mycket tveksamma sätt och ge avslag på så svaga grunder skickar helt fel signaler. Här bromsas landsbygdens utveckling på riktigt, trots att alla säger sig vilja motsatsen!

Det andra ärendet gäller ett bygglov i Hejde. På en gård så har det flyttat in en familj från fastlandet. De driver ett företag och nyttjar gårdens uthus till sin verksamhet. Familjen har bott i ett gammalt litet ombyggt hus på gården. Nu vill de bygga ett riktigt hus bredvid den befintliga stugan. De ansöker om att bygga på den gamla betuppläggnings platsen, som är stensatt i grunden och överfylld med lite sand och är knappt plöjbar. Majoriteten avslår bygglovet med skälet att det är god åkermark. I Hejde har det inte byggts ett hus för permanentboende på ungefär 30 åren.

Givetvis röstar Alliansen för positiva besked i båda dessa ärenden och reserverar oss mot majoritetens avslagsbeslut.