Byggnadsnämnden måste använda sunt förnuft!

Jag har med stort intresse läst svaret från majoriteten i Byggnadsnämnden på min insändare att Byggnadsnämnden har spårat ur. Byggnadsnämnden skall givetvis följa lagar och riktlinjer. Men i nästan vart enda fall kokar det ned till en bedömning av hur nämnden skall vikta olika aspekter mot varandra. Lagarna och domutslagen är verkligen inte styrande i detalj, utan de skall tolkas i förhållande till de unika förutsättningarna för varje enskilt ärende.

-I slutändan handlar byggnadsnämndens arbete om att tillämpa sunt förnuft, att ha ett gott omdöme och att hitta balans mellan många olika intressen. Och givetvis fatta beslut inom gällande lagstiftning.

igenvuxet hus

Jag har med stort intresse läst svaret från majoriteten i Byggnadsnämnden på min insändare att Byggnadsnämnden har spårat ur. Med långa resonemang kring vatten, klimatförändringar, buller, industrier och djurhållning försöker de vrida diskussionen bort från kärnfrågan. Till och med slänger de in ett resonemang om strandskydd, och hänvisar till en gammalt felaktigt siffra som Annie Lööf använde av misstag för några år sedan. Allt för att slippa ta huvuddiskussionen.

Byggnadsnämnden skall givetvis följa lagar och riktlinjer. Men i nästan vart enda fall kokar det ned till en bedömning av hur nämnden skall vikta olika aspekter mot varandra. Lagarna och domutslagen är verkligen inte styrande i detalj, utan de skall tolkas i förhållande till de unika förutsättningarna för varje enskilt ärende.

I slutändan handlar byggnadsnämndens arbete om att tillämpa sunt förnuft, att ha ett gott omdöme och att hitta balans mellan många olika intressen. Och givetvis fatta beslut inom gällande lagstiftning.

Som gammal bonde vet jag värdet av att bevara god åkermark, men i båda dessa ärenden jag lyft som exempel så handlar det inte om god åkermark. Att försöka skylla på att EU och staten har förändrat synen kring åkermark blir därmed irrelevant.

Lite extra drar jag på smilbanden när jag läser att de skriver att ”just öppenhet att ta dialoger för att komma fram till en bra lösning har varit genomgående modell under mandatperioden”. Tyvärr stämmer den bilden inte på något sätt med alla de samtal jag fått under denna mandatperiod.

Byggnadsnämndens uppgift är att utveckla Gotland inom gällande lagstiftning, med sans och balans, utan att övertolka alla enskilda paragrafer och riktlinjer.


Lars Thomsson (C)
Gruppledare för Alliansen i byggnadsnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.