Gotland
Centerpartiet lokalt

Gör Visby – Bromma till Världens första gröna flyglinje

Gör Visby-Bromma till Världens första gröna flyglinje, driven enbart med biobränsle. Det är en fråga vi driver som ett led i att klimatanpassa flyget. Vårt fokus är att jaga utsläppen – inte resenärerna! Eftersom flygningarna Visby-Bromma inte sker på hög höjd och därmed har mycket små eller inga höghöjdseffekter på klimatet kan Bromma-Visby dessutom bli världens första helt klimatsmarta flyglinje.

Martin Ådahl, Emma Sandsjö och Lars Thomsson på Bromma flygplats.

Martin Ådahl, Centerpartiet, Emma Sandsjö BRA-flyg och Lars Thomsson, Centerpartiet.

 

Centerpartiet kräver obligatorisk inblandning av biobränsle, med slutmålet ett helt fossilfritt flyg 2030. I praktiken skulle det kunna börja genomföras genom ett antal helt biobränslebaserade flyglinjer. En grön flyglinje hjälper att bygga upp efterfrågan, det möjliggör investeringar i en ny produktionslinje för grönt flygbränsle i Sverige/norra Europa. Det är avgörande för att få ner dagens höga priser på biojetbränsle.

Gotlänningarna är beroende av färja och flyg. Vi kommer alltid behöva flyget, det är och kommer förbli Gotlands enda snabba transportalternativ. Idag är flygskatten bara en 30-miljoners beskattning av gotlänningarna utan klimatnytta. Gotlänningarna är väldigt miljömedvetna. Därför är det betydligt bättre att betala merkostnad för biobränsle.

En del av finansieringen kan ske genom att särskilda medel tillförs från Energimyndigheten. Det inom ramen för uppdraget att Gotland skall vara en pilotkommun i omställningen till ett 100 procent förnybart samhälle. Vi kommer att jobba för att en Grön flyglinje skall ingå i detta uppdrag som regeringen beslutat om.

Centerpartiet föreslår också att via statsbudgeten lägga 150 miljoner på en demonstrationsanläggning för biobränsle för att öka volymerna. Samt regelförändringar, i nuläget är den enda godkända standarden för inblandning 50 procent biobränsle, men det finns inga tekniska hinder för att ha 100 procent inblandning. Sverige bör driva på för den möjligheten anser vi. Kanske kan det också behöva införas ett statligt bonussystem som belönar helt gröna flyglinjer. Omställningen måste skyndas på om vi skall klara klimatutmaningen!

Flygbolaget BRA, genom kommunikationschefen Emma Sandsjö, välkomnar förslaget. Hon pekar på att det är genom gemensamma krafter, flygbolagen, politiken och tekniken, som vi kan ställa om till ett fossilfritt inrikesflyg till 2030.

Lars Thomsson (C), Riksdagskandidat Gotland

Martin Ådahl (C), Chefsekonom och Riksdagskandidat Stockholm

Fakta Visby-Bromma (2017): Antal resenärer: 229 507 Flygsträcka: 190 kilometer Total bränsleåtgång: 2 041 ton jetbränsle Totala koldioxidutsläpp: 6 429 ton Co2 Bränsleåtgång per passagerare 8,18 kilo * *Bränsleförbrukning per passagerare med flygplanstypen ATR 72: 0,5 liter milen

20180709