Gotland
Centerpartiet lokalt

Jaga utsläppen – inte utvecklingen!

Klimatfrågan är mänsklighetens ödesfråga, sommarens torka och bränder är bara en föraning vad som kommer att ske, om vi inte sätter in kraftfulla åtgärder omgående. Avgörande är att sätta in styrmedel och göra investeringar som har klimatnytta.

Därför vill Centerpartiet att flyglinjen Visby – Bromma skall bli världens första gröna flyglinje, driven enbart av biobränslen. Det ger klimatnytta, tillskillnad från den flygskatt på 30 miljoner som gotlänningarna nu betalar rakt in i statskassan utan koppling till klimatpolitiken. Utredaren av förslaget till flygskatt är tydlig med att den inte har någon eller väldigt liten klimateffekt eftersom beskattningen är riktad mot resenärerna, inte klimatutsläppen.

Lars Thomsson framför två vindkraftverk

 

Avgörande för att vinna kampen mot klimatklockan är att vi ställer om energiförsörjningen till 100 % förnyelsebara bränslen så snabbt som möjligt. Gotland har länge planerat för detta genom Regionens Energiplan. Grundkonceptet är uppvärmning via biobränslen, elförsörjning via vind och sol, samt fordonsbränslen via främst biogas och el.

För att lyckas med omställningen så krävs en kombination av småskalig lagringsteknik på gårdsnivå av el för mikroproduktion, här har ön flera aktörer i framkant. Men också en tredje elkabel för att kunna bygga ut vind- och solkraften för att klara makroproduktionen, utan kabel – ingen storskalig omställning.

Alla branscher behöver ställa om till nollutsläpp av koldioxid. Det gäller även stenindustrin. Därför är elektrifiering av Cementa, i kombination med storskalig lagring av koldioxid i berggrunden, troligen den enskild viktigaste åtgärden på Gotland. Vilket i sin tur kommer kräva ännu mera förnyelsebar el, troligen i form av vindparker till havs, samt mera kabelkapacitet.

Ännu är det inte för sent att hindra de värsta klimatförändringarna i världen. Men det krävs handlingskraft, med ditt stöd kommer jag kämpa för att klara klimatutmaningen.

Lars Thomsson (C)

Riksdagskandidat

20180730